Περιγραφή Προγράμματος


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Engineering Management είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών και στηρίζεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής. Στη στήριξη του προγράμματος συμβάλλουν επίσης και μέλη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Το πρόγραμμα είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης, το οποίο παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. και απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και σε επιστήμονες που εργάζονται σε τεχνολογικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες που αναπτύσσονται στον τομέα της Ενέργειας, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που εμφανίζονται, έχει καθιερώσει μια νέα κατεύθυνση, την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει αποφοίτους εφοδιασμένους με βαθιά κατανόηση, αλλά και δεξιότητες στις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές στον τομέα διοίκησης τεχνολογικών συστημάτων και μηχανικής. Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι η έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ιδιαιτερότητες των τεχνολογικών οργανισμών της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά επίσης και στις νέες απαιτήσεις στο χώρο της Ενεργειακής Διοίκησης που αναπτύσσονται με την εξεύρεση υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

 * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Για τη στήριξη του προγράμματος παρέχεται σειρά σύγχρονων λογισμικών πακέτων τελευταίας τεχνολογίας. Λογισμικά εργαλεία όπως AIMMS, @RISK, Arena, GANET, και Matlab Global Optimization Aspen+ και Neural Network Toolbox, δίνουν στους φοιτητές μοναδική ευκαιρία να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αναπτύσσονται και να αποκτούν έτσι και την ανάλογη εμπειρία που μπορούν μετά να μεταφέρουν στο εργασιακό περιβάλλον.

Μερικές από τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι είναι:

  • Να επιδεικνύουν ευρεία γνώση στο χώρο του Engineering Management, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και την ανάλυση των επιλογών.
  • Να αξιολογούν τη σημασία της καινοτομίας και του κινδύνου σε τεχνολογικούς οργανισμούς.
  • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν προβλήματα στο πλαίσιο του Engineering Management και να εφαρμόζουν προηγμένα εργαλεία και τεχνολογίες για να τα επιλύουν.
  • Να ενσωματώνουν την απαιτούμενη γνώση για τη διοίκηση και διαχείριση τεχνολογικών έργων, λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να μπορούν να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε σχετικούς τομείς.
  • Σημειώνεται ότι σε σχέση με τους φοιτητές που θα επιλέξουν την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων, οι πιο πάνω δεξιότητες θα επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με τους φοιτητές που θα επιλέξουν την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων, οι πιο πάνω δεξιότητες θα επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εργοδοτούνται από μεγάλους τεχνολογικούς και επιστημονικούς οργανισμούς σε αρχικές και μεσαίες διευθυντικές θέσεις, καθώς και σε διευθυντικές θέσεις σε τεχνολογικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν ως σύμβουλοι σε επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στο δημόσιο τομέα ως λειτουργοί ή διευθυντές τμημάτων που να σχετίζονται με τεχνικά θέματα.

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master of Science Degree in Engineering Management upon completion of 90 credits. From these credits, 60 are allocated to taught courses. The taught courses comprise 5 required courses (30 ECTS) and 5 (30 ECTS) electives. Electives can be selected from a pool of 14 courses, organised into a management track and a technical track.

The remaining 30 ECTS related to the research part of the program which consists of a research methodology and preparation section and the master thesis.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 62
Επιλεγόμενα Μαθήματα 28
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM501 Ποσοτικές Μέθοδοι στο Engineering Management 7 3
2 MEM502 Οικονομικά για Μηχανική 7 3
3 MEM503 Διαχείριση Έργων 7 3
4 MEM504 Αρχές Διοίκησης σε τεχνολογικούς οργανισμούς 7 3
5 MEM551 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I 2 0
6 MEM552 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 MEM589 Ανάπτυξη Ερευνητικής πρότασης 7 3
8 MEM590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM511 Σχεδιασμός Προϊόντων και Καινοτομία 7 3
2 MEM512 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
3 MEM513 Διαχείριση Περιβάλλοντος 7 3
4 MEM514 Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης 7 3
5 MEM515 Διαχείριση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7 3
6 MEM516 Διαχείριση Επενδύσεων και Ρίσκου 7 3
7 MEM517 Εξόρυξη Δεδομένων 7 3
8 MEM519 Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον 7 3
9 MEM523 Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων 7 3

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master of Science Degree in Engineering Management upon completion of 90 credits. From these credits, 60 are allocated to taught courses. The taught courses comprise 5 required courses (30 ECTS) and 5 (30 ECTS) electives. Electives can be selected from a pool of 14 courses, organised into a management track and a technical track.

The remaining 30 ECTS related to the research part of the program which consists of a research methodology and preparation section and the master thesis.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 76
Επιλεγόμενα Μαθήματα 14
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 76 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM501 Ποσοτικές Μέθοδοι στο Engineering Management 7 3
2 MEM503 Διαχείριση Έργων 7 3
3 MEM504 Αρχές Διοίκησης σε τεχνολογικούς οργανισμούς 7 3
4 MEM514 Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης 7 3
5 MEM551 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I 2 0
6 MEM552 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 MEM589 Ανάπτυξη Ερευνητικής πρότασης 7 3
8 MEM590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0
9 MOE500 Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
10 MOE507 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια 7 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 14 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM502 Οικονομικά για Μηχανική 7 3
2 MEM512 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
3 MEM515 Διαχείριση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7 3
4 MEM516 Διαχείριση Επενδύσεων και Ρίσκου 7 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος