Κόστος Προγραμμάτων

Κόστος Προγραμμάτων

Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως

Το κόστος όλων των προγραμμάτων ανέρχεται σε €5.490. Επιπλέον €35 έξοδα αίτησης, €100 έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και €55 για την έκδοση του πτυχίου. Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Για εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2019 (early registration) προσφέρεται:

  • Έκπτωση 10% στα δίδακτρα στους κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
  • Έκπτωση 6,5% για όλους τους ενδιαφερόμενους

* η έκπτωση δεν λειτουργεί αθροιστικά

Προπτυχιακά εξ αποστάσεως

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε €6.000. Επιπλέον €35 έξοδα αίτησης και €100 έξοδα εγγραφής ανά έτος, τα οποία αποπληρώνονται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Το υπόλοιπο των ετησίων διδάκτρων εξοφλείται σε έντεκα (11) άτοκες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας* ή τραπεζικού λογαριασμού.

Στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης της Unicert, προσφέρεται έκπτωση 10% (στα δίδακτρα του α’ έτους) για αιτήσεις έως 30/9/2019