Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Ψυχολογία είναι η επιστήμη της νόησης και της συμπεριφοράς. Αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το πώς αναπτυσσόμαστε και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον ως τις βιολογικές διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά.

Πρόκειται για μια συναρπαστική επιστήμη, δημοφιλή και ευρεία που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Περιλαμβάνει τη μελέτη του νευρικού συστήματος και των γνωστικών λειτουργιών, τη μελέτη των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και των ομάδων, τη μελέτη της ανάπτυξης του παιδιού, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και αδυναμιών μας, των αποκλίσεων της συμπεριφοράς, της ψυχοπαθολογίας καθώς και της κλινικής αντιμετώπισης των.

Στηρίζεται τόσο στη συστηματική εμπειρική έρευνα όσο και στη θεωρία και, επομένως, περιλαμβάνει εκπαίδευση στις ερευνητικές μεθόδους οι οποίες, βέβαια, απαιτούν κάποιες γνώσεις στατιστικής και δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Αναγκαία, επίσης είναι και η ικανότητα διατύπωσης σαφούς και λιτού γραπτού λόγου, όπως και της εύστοχης διατύπωσης θεωρητικών επιχειρημάτων και ερευνητικών ευρημάτων.

Οι σπουδές για την απόκτηση το βασικού πτυχίου Ψυχολογίας (B.Sc.) στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου FREDERICK διασφαλίζουν μια εκτεταμένη μελέτη και στέρεη γνώση των διαφορετικών θεωριών της επιστήμης αυτής καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ειδικές μεθόδους έρευνας.

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα πλαισιώνονται και υποστηρίζονται από δύο Εργαστήρια:

 • το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας και
 • το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας εξοπλίζεται με τα απαραίτητα όργανα και ψυχομετρικά εργαλεία ώστε να καλύπτουν τις εργαστηριακές ανάγκες των μαθημάτων της Αναπτυξιακής, Γνωστικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας όπως και των μαθημάτων Στατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας και της Πτυχιακής Εργασίας

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σχεδιάζεται να προσφέρει επίσης κλινικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick όπως και στο ευρύτερο κοινό, πράγμα που αποτελεί άλλη μία καινοτομία του Τμήματος.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι μας αναμένεται να:

 • Έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση της θεωρίας, των κυρίων εννοιών και των μεθόδων της Ψυχολογίας, να είναι ικανοί να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διαφόρων αντικειμένων και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της ψυχολογίας όπου αρμόζει,
 • Εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας της επιστήμης τους,
  λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικές δραστηριότητες επιδεικνύοντας τις αποκτηθείσες ερευνητικές τους δεξιότητες στο σχεδιασμό, τις μεθόδους, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Χρησιμοποιούν κριτική σκέψη και να επιδεικνύουν διερευνητικό πνεύμα και δημιουργικότητα στις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιστημονικές τους προσεγγίσεις,
 • Να είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί στη διάδοση γνώσης και πληροφοριών
  εκφράζουν και να αναπτύσσουν επιστημονικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας σε αποδεδειγμένες ακαδημαϊκές απόψεις,
 • Να αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία και να τηρούν απαρέγκλιτα το πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων βιοηθικής
 • Έχουν κατασταλαγμένη και ρεαλιστική άποψη για την μελλοντική τους επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
 • Διαθέτουν προηγμένη αυτογνωσία και ενσυναίσθηση με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
  και να είναι διατεθειμένοι να τις προάγουν συνεχώς

Το πτυχίο Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Frederick δίνει όλα τα εφόδια για να μπορέσει κάποιος να ακολουθήσει μια καριέρα στο χώρο της ψυχολογίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να συμπεριληφθούν στο επίσημο μητρώο ψυχολόγων, όπως προνοεί η Κυπριακή νομοθεσία.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 225
Επιλεγόμενα Μαθήματα 15
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 225 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 BPSY101 Βιολογική Ψυχολογία 5 3
2 CPSY101 Γνωστική Ψυχολογία Ι 5 3
3 CPSY102 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
4 DEVE101 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 5 3
5 DEVE201 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 5 3
6 ECBT301 Η Γνωστική- Συμπεριφοριστική Προσέγγιση 5 3
7 EPSY101 Επαγγελματική Δεοντολογία 5 3
8 FPSY300 Η Ψυχοδυναμική Προσέγγιση 5 3
9 FPSY400 Συστημική Θεώρηση της Οικογένειας 5 3
10 HPSY300 Ψυχολογία της Υγείας 5 3
11 IPSY100 Νους και Συμπεριφορά 5 3
12 IPSY400 Κυβερνοψυχολογία 5 3
13 KPSY200 Σχολική Ψυχολογία 5 2 + 1
14 KPSY301 Κλινική Ψυχολογία 5 3
15 LPSY201 Ανάλυση Συμπεριφοράς:Η Συμπεριφορά ως μια Διαδικασία Μάθησης 5 2 + 1
16 NPSY301 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία 5 3
17 OPSY400 Οργανωτική Ψυχολογία 5 3
18 PDIS101 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στην Ψυχολογία 5 2 + 1
19 PDIS102 Ανάλυση και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 5 3
20 PDIS200 Βασικές Αρχές Ψυχομετρίας 5 2 + 1
21 PDIS202 Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία ΙΙ 5 2 + 1
22 PDIS203 Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία Ι 5 2 + 1
23 PDIS301 Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 5 2 + 1
24 PDIS401 Πτυχιακή Εργασία Ι 5 0
25 PDIS402 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 5 0
26 PENG101 Αγγλικά I 5 3
27 PENG201 Αγγλικά II 5 3
28 PENG301 Αγγλικά IΙΙ 5 3
29 PENG401 Αγγλικά IV 5 3
30 PPSY201 Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές 5 3
31 PPSY202 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία 5 3
32 PPSY203 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 5 3
33 PPSY401 Θετική Ψυχολογία: 5 1 + 2
34 RPSY401 Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή προσέγγιση 5 3
35 RPSY402 Ψυχολογική Ανθεκτικότητα 5 3
36 SPSY101 Κοινωνική Ψυχολογία Ι 5 3
37 SPSY201 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
38 SPSY300 Συμβουλευτική Ψυχολογία 5 3
39 TPSY200 Διαπολιτισμική Ψυχολογία 5 3
40 WPSY101 Εφαρμοσμένη Πειραματική Ψυχολογία: Εργαστήριο 5 3
41 WPSY201 Αυτογνωσία: Βιωματικό Εργαστήριο 5 3
42 WPSY302 Εφαρμογές Βασικών Ψυχομετρικών Εργαλείων 5 3
43 WPSY400 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας Ι 5 3
44 WPSY401 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας ΙΙ 5 3
45 WPSY402 Εφαρμογές Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 EPSY301 Ψυχολογία της 3ης Ηλικίας 5 3
2 EPSY302 Βία και παραβατικότητα 5 3
3 EPSY305 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 5 3
4 EPSY306 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία-1 5 3
5 EPSY307 Ψυχολογία των ΜΜΕ 5 3
6 EPSY308 Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός 5 3
7 ΕPSY303 Ψυχολογία του εθισμού 5 3
8 ΕPSY304 Κοινωνικοί Θεσμοί: Ψυχολογία της Κοινωνικής Φροντίδας 5 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος