Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην οικείωση των φοιτητών με τις θεμελιώδεις αρχές της τρισδιάστατης οπτικής αντίληψης. Βασίζεται στη μελέτη μεθοδολογίας και πρακτικής που θεωρούνται αναγκαίες στο Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων. Η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στο ελεύθερο και τεχνικό σχέδιο αποτελεί βασική προϋπόθεση στην κατανόηση ουσιωδών αρχών αντίληψης του χώρου. Έχοντας πάντα κατά νου το κοινωνικό πλαίσιο, οι φοιτητές καλούνται να διεκπεραιώσουν αναθέσεις εργασιών όπου το αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν έμπνευσης, μελέτης και εφαρμογής.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώσουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Οι φοιτητές μελετούν και θέτουν σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ιδέες αποκατάστασης, τροποποίησης και αξιοποίησης χώρων, έχοντας πάντα ως πρόθεση την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητά τους. Ο άνθρωπος και οι ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσής του αποτελούν πρωταρχικό μέλημα στις μελέτες των φοιτητών του σχετικού κλάδου.

Όλα τα μαθήματα σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής διδάσκονται από καταξιωμένους επαγγελματίες εικαστικούς, σχεδιαστές, κριτικούς/ιστορικούς και αρχιτέκτονες με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Για όλα τα μαθήματα το Τμήμα προσφέρει εξειδικευμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πλατφόρμες Macintosh και Windows, με σχεδιαστικά προγράμματα για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό. Προσφέρονται επίσης εργαστήρια φωτογραφίας και κινητής εικόνας.
Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώσουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Οι φοιτητές μελετούν και θέτουν σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ιδέες αποκατάστασης, τροποποίησης και αξιοποίησης χώρων, έχοντας πάντα ως πρόθεση την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητά τους. Ο άνθρωπος και οι ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσής του αποτελούν πρωταρχικό μέλημα στις μελέτες των φοιτητών του σχετικού κλάδου.

Οι κάτοχοι του Πτυχίου Σχεδιασμού Εσωτερικού Χώρου μπορούν να εξασφαλίσουν θέση σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή γραφείο μελέτης εσωτερικού χώρου ως μελετητές εσωτερικού χώρου. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων (80-85%) τυγχάνει επαγγελματικής ενασχόλησης στην εντόπια βιομηχανία. Μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο ή συναφή κλάδο σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 192
Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού 27
Ελεύθερης Επιλογής 21
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 192 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART101 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1 6 5
2 AART102 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 2 6 5
3 AART103 Σχέδιο 1 6 5
4 AART104 Σχέδιο 2 6 5
5 AART109 Φωτογραφία 1 3 2
6 AART111 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1 3 4
7 AART112 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2 3 4
8 AART115 Σχεδιασμός και Υλικά 1 6 5
9 AART116 Σχεδιασμός και Υλικά 2 6 5
10 AART215 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 3 3 4
11 AART225 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 4 3 4
12 AIND101 Εσωτερική Διακόσμηση 1 6 4
13 AIND103 Σχέδιο 1 3 2
14 AIND104 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 2 7 3
15 AIND105 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 3 7 3
16 AIND201 Εσωτερική Διακόσμηση 2 6 2
17 AIND202 Εσωτερική Διακόσμηση 3 8 6
18 AIND205 Υφάσματα 1 7 3
19 AIND206 Υφάσματα 2 7 3
20 AIND301 Εσωτερική Διακόσμηση 4 8 6
21 AIND302 Σχεδιασμός Φωτισμού 1 4 2
22 AIND303 Σχεδιασμός Φωτισμού 2 4 2
23 AIND305 Σχεδιασμός Επίπλου 1 7 3
24 AIND306 Σχεδιασμός Επίπλου 2 7 3
25 AIND308 Ιστορία της Εσωτερικής Διακόσμησης 1 7 3
26 AIND311 Εσωτερική Διακόσμηση 5 7 3
27 AIND312 Δημιουργία Μοντέλου 7 3
28 AIND313 Εσωτερική Εικονογραφία 7 3
29 AIND318 Ιστορία Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 2 7 3
30 AIND321 Εσωτερική Διακόσμηση 6 7 3
31 AIND499 Διπλωματική Εργασία 18 0

Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 27 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART119 Φωτογραφία 2 3 2
2 AART201 Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας) 3 2
3 AART202 Ελεύθερο Σχέδιο 2 3 2
4 AART204 Τεχνικές Εικονογραφίας 1 3 3
5 AART205 Τεχνικές Εικονογραφίας 2 3 3
6 AART208 Φωτογραφικός σχεδιασμός 1 3 2
7 AART209 Φωτογραφικός σχεδιασμός 2 3 2
8 AART214 Σύγχρονη Τέχνη 4 3
9 AART301 Kινούμενο σχέδιο 4 3
10 AAVC101 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1 7 2 + 3
11 AAVC102 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2 6 3
12 AAVC104 Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1 6 0 + 3
13 AAVC130 Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων 4 3
14 AAVC201 Γραφικά Κίνησης 1 5 0 + 3
15 AAVC202 Γραφικά Κίνησης 2 5 0 + 3
16 AFDI103 Μόδα και Υλικά 1 6 0 + 5
17 AFDI104 Μόδα και Υλικά 2 6 0 + 5
18 AFDI301 Στυλιστική και Εικόνα 7 3
19 AFDI303 Χώρος και Εκθέματα 7 3
20 AFDI306 Φωτογραφία Μόδας 7 0 + 3
21 AGDS207 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 1 3 2
22 AGDS208 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 2 3 2
23 AGDS307 Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός 4 3
24 AIND212 Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 1 5 3
25 AIND213 Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 2 5 3
26 AIND232 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 3
27 AIND233 Προηγμένος Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 4 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος