Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το Πανεπιστήμιο Frederick, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη εξειδίκευσης επιστημόνων που θα αναλάβουν υπεύθυνα και μεθοδικά τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του μοναδικού μνημειακού πλούτου της Κύπρου, προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που έχει ως στόχο την εκπαίδευση επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων στον τομέα αυτό.

Στόχος του προγράμματος είναι η άρτια κατάρτιση των σπουδαστών, τόσο στο θεωρητικό σκέλος της δεοντολογίας και της μεθοδολογίας που διέπει την προστασία των μνημείων και την αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών, όσο και στο πρακτικό επίπεδο των υλικών και των τεχνολογιών που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς στις μελέτες αποκατάστασης.

Οι εκπαιδευόμενοι ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα θέματα: Μεθοδολογία της ιστορικής τεκμηρίωσης της κατασκευής, Αναζήτηση και αποδελτίωση ιστορικών πηγών, Αναγνώριση μιας δομικής κατασκευής ως προς την ιστορική περίοδο, το δομικό τύπο, την τυπολογική και μορφολογική κατάταξη, Κατασκευαστική ανάλυση, Kαταγραφή παθολογίας και τρωτότητας, Οπτική και ενόργανη αποτίμηση των τυπικών μορφών παθολογίας, Μηχανική της τοιχοποιίας και τεχνολογία των υλικών, Στατική και αντισεισμική ανάλυση μνημείων, Προτάσεις Συντήρησης, Επισκευής, Ενίσχυσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κατασκευών.

 

Oι εκπαιδευόμενοι ειδικεύονται στα παρακάτω θέματα:

  • Tη μεθοδολογία της ιστορικής τεκμηρίωσης της κατασκευής,
  • Tην αναζήτηση και αποδελτίωση ιστορικών πηγών,
  • Tη χρονολόγηση του μνημείου,
  • Tην αναγνώριση μιας δομικής κατασκευής ως προς την ιστορική περίοδο, το δομικό τύπο, την τυπολογική και μορφολογική κατάταξη,
  • Tην κατασκευαστική ανάλυση, την καταγραφή παθολογίας και τρωτότητας,
  • Tην οπτική και ενόργανη αποτίμηση των τυπικών μορφών παθολογίας,
  • Tη μηχανική της τοιχοποιίας,
  • Tην τεχνολογία των υλικών,
  • Tη στατική και αντισεισμική ανάλυση κλπ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε λειτουργούς του κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και επαγγελματίες Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχαιολόγους και Ιστορικούς. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες ώστε να μπορούν να μετέχουν στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τη γνωσιολογική κατάρτιση και την εμπειρία που θα αποκτήσουν στο αντικείμενο των επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων, θα μπορούν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα, σε μελέτες εξειδικευμένων έργων, όσο και στο δημόσιο τομέα, στα τμήματα αρχαιοτήτων, πολεοδομίας και οικήσεως, δημόσιων έργων, τεχνικές υπηρεσίες υπουργείων, τεχνικά τμήματα επαρχιακών διοικήσεων και δήμων κλπ. της Κύπρου και του εξωτερικού. Θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα συναφών αντικειμένων.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 25
Επιλεγόμενα Μαθήματα 5
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM01 Θεωρία των Αποκαταστάσεων 5 2
2 MACOM02 Κατασκευαστική Ανάλυση (ιστορία, τυπολογία, παθολογία, τρωτότητα) Ιστορικών Δομικών Συστημάτων Ι 10 3 + 1
3 MACOM03 Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Υφιστάμενης Κατάστασης και Παθολογίας 5 1 + 1
4 MACOM04 Μέθοδοι και Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης Ι 10 3 + 1
5 MACOM14 Ερευνητική Εργασία 10 1 + 3
6 MACOM15 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 1 + 7

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 25 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM05 Κατασκευαστική Ανάλυση (ιστορία, τυπολογία, παθολογία, τρωτότητα) Ιστορικών Δομικών Συστημάτων ΙΙ 10 2 + 2
2 MACOM06 Μέθοδοι και Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης ΙΙ 10 2 + 2
3 MACOM07 Επεμβάσεις Αποκατάστασης σε Οικιστικά Σύνολα 5 1 + 1

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM08 Διαχείριση και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων 5 1 + 1
2 MACOM09 Προστασία και Επανάχρηση Κτιρίων Βιομηχανικής Κληρονομιάς 5 1 + 1

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM01 Θεωρία των Αποκαταστάσεων 5 2
2 MACOM02 Κατασκευαστική Ανάλυση (ιστορία, τυπολογία, παθολογία, τρωτότητα) Ιστορικών Δομικών Συστημάτων Ι 10 3 + 1
3 MACOM03 Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Υφιστάμενης Κατάστασης και Παθολογίας 5 1 + 1
4 MACOM04 Μέθοδοι και Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης Ι 10 3 + 1
5 MACOM14 Ερευνητική Εργασία 10 1 + 3
6 MACOM15 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 1 + 7

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM10 Μηχανική της Τοιχοποιίας και Τεχνολογία Υλικών 10 2 + 2
2 MACOM11 Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Ιστορικών Δομικών Συστημάτων 10 2 + 2
3 MACOM12 Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων 5 1 + 1
4 MACOM13 Εξειδικευμένα Θέματα Συντήρησης και Αποκαταστάσεων 5 2

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος