Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό. Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ το υλικό μάθησης διανέμεται στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση διεκπεραιώνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (γυμνάσια / λύκεια), σε υπηρεσίες απασχόλησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα ή ινστιτούτα ή άλλα ιδρύματα ιδιωτικά, κοινοτικά ή δημόσια, που εφαρμόζουν το θεσμό της Συμβουλευτικής. Πρακτικές ασκήσεις μπορεί να γίνονται και σε ανάλογα ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ειδίκευση στη Συμβουλευτική και στην Επαγγελματική Αγωγή αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η κατάρτισή τους αποβλέπει στην υποβοήθηση μαθητών και άλλων ατόμων να αναπτυχθούν επαγγελματικά, να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα επαγγελματική κατεύθυνση, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή / και στη στήριξή τους να αντιμετωπίσουν με επιτυχία προβλήματα κοινωνικής και συναισθηματικής φύσεως. Οι απόφοιτοι του προγράμματος ΜΑ Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης θα αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις βασικές έννοιες και τεχνικές της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, θα αναπτύσσουν, θα υλοποιούν και θα αξιολογούν παρεμβάσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής και θα εκπονούν σχετικά προγράμματα με στόχο να προάγουν την επιστημονική γνώση που σχετίζεται με τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή και θα παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετική υπηρεσία.

 

Οι διδάσκοντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι κυρίως μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick. Παράλληλα το πρόγραμμα στελεχώνεται με Επισκέπτες Καθηγητές, καθώς και ειδικούς επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με γνώσεις και εμπειρίες τόσο του γνωστικού αντικειμένου που πραγματεύονται όσο και της κοινωνικής πραγματικότητας. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Freder ick στη Λεμεσό. Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ το υλικό μάθησης διανέμεται στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση διεκπεραιώνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (γυμνάσια / λύκεια), σε υπηρεσίες απασχόλησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα ή ινστιτούτα ή άλλα ιδρύματα ιδιωτικά, κοινοτικά ή δημόσια, που εφαρμόζουν το θεσμό της Συμβουλευτικής. Πρακτικές ασκήσεις μπορεί να γίνονται και σε ανάλογα ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις βασικές έννοιες και τεχνικές της Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής Καθοδήγησης
 • Να εφαρμόσουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης
 • Να προάγουν την επιστημονική γνώση που σχετίζεται με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση με τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών και την πραγματοποίηση μελετών.
 • Να εκπονούν και να εφαρμόζουν προγράμματα σχετικά με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση και να παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετική υπηρεσία.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως των Τμημάτων:

 • Προδημοτικής Εκπαίδευσης
 • Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Ψυχολογίας
 • Νοσηλευτικής
 • Κοινωνιολογίας
 • Επισκεπτών Υγείας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν δυνατότητες εργοδότησης σε τρεις τομείς: Δημόσιο, Ιδιωτικό και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο δημόσιο τομέα διορίζονται ως Λειτουργοί Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που στελεχώνουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια με ειδικευμένα άτομα που λειτουργούν ως σύμβουλοι των μαθητών / νέων σε τομείς οικογενειακών, κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών θεμάτων που τους απασχολούν. Στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ως αυτοεργοδοτούμενοι Σύμβουλοι Σπουδών. Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε Κοινοτικά ή Ιδιωτικά Κέντρα Πρόληψης και Συμβουλευτικής Νέων.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
74
16
ΣΥΝΟΛΟ 90

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 74 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DGC501 Θεωρία και Πράξη της Συμβουλευτικής: Θεωρίες Ατομικής Συμβουλευτικής 8 3
2 DGC502 Δεξιότητες και τεχνικές Συμβουλευτικής - Η συμβουλευτική συνέντευξη και η μεθοδολογία της (Ασκήσεις) 8 3
3 DGC505 Δεοντολογία της Συμβουλευτικής 6 2
4 DGC511 Πρακτική Άσκηση 15 0
5 DGC512 Διατριβή Μάστερ 15 3
6 DGC513 Αντιρατσιστική - Διαπολιτισμική Αγωγή 8 3
7 DGC514A Μεθοδολογία της Έρευνας 4 3
8 DGC514B Εισαγωγή στην Ψυχομετρία 4 3
9 DGC516 Η Λήψη Απόφασης στη Συμβουλευτική 6 2

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 16 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DGC507 Σταδιοδρομία: Βασικές θεωρίες της ανάπτυξης του ατόμου για τη σταδιοδρομία 8 3
2 DGC508 Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Ασκήσεις) 8 3
3 DGC509 Πρόληψη και Πρώιμη Παρέμβαση εθιστικών συμπεριφορών 8 3
4 DGC510 Συμβουλευτική για Ανθεκτικότητα σε παιδία και εφήβους Υψηλού Κινδύνου 8 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος