Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Φαρμακευτικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την προετοιμασία επαγγελματιών Φαρμακοποιών, επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων και με ικανότητες να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα στελεχώνοντας φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών ή στελεχώνοντας κρατικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, υπουργεία και άλλους φορείς υγείας. Το Πρόγραμμα προσφέρει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να προετοιμάσει τους φοιτητές με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν όχι μόνον ειδικοί για το προϊόν που διακινούν, αλλά και ικανοί να συμβουλεύσουν με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια το κοινό για τη χρήση, την ασφάλεια, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με άλλα φάρμακα ή τρόφιμα, για τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά. Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού θα είναι ειδικοί σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρασκευής, αλλοίωσης, ελέγχου, δράσης και χρήσης φαρμάκων και καλλυντικών. Ακόμη, θα είναι ειδικοί στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τοπικής χλωρίδας και την αξιοποίησή της από γεωργική, εμπορική και επιστημονική άποψη. Θα είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αρωματικών και φυτοφαρμακευτικών προϊόντων και σχετικών πρώτων υλών.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική εξάσκηση οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις διαρκείς και ραγδαίες εξελίξεις και αυξανόμενες απαιτήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τέλος, θα έχουν τις απαραίτητες ικανότητες να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα και να σκέπτονται μεθοδικά και συνοπτικά, ώστε να προβλέπουν τάσεις στη φαρμακοθεραπευτική, στην καινοτομία, παραγωγή, χρήση και κατάχρηση φαρμάκων.

 

Εργαστήρια
Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής υποστηρίζεται από τα πιο κάτω εργαστήρια:

 • Χημείας
 • Βιολογίας και Βιοχημείας
 • Φαρμακευτικής Ανάλυσης

Για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος υπάρχει πρόσβαση σε άλλα τρία εργαστήρια του Πανεπιστημίου: το εργαστήριο Φυσικής, το εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας και το εργαστήριο Πληροφορικής. Επίσης, το Πρόγραμμα στηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων και ηλεκτρονική πρόσβαση σε πέραν των 250 επιστημονικών περιοδικών του κλάδου των Φαρμακευτικών Επιστημών.

Μέσω του Προγράμματος οι φοιτητές αποκτούν:

 • Γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματική απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως επαγγελματίες φαρμακοποιοί με ιδιαίτερα προσόντα.
 • Ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις διαρκείς και ραγδαίες εξελίξεις και αυξανόμενες απαιτήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Εφόδια και τα απαραίτητα προσόντα καθιστώντας τους ικανούς να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα.
 • Εμπειρία στη σύγχρονη βιομηχανία φαρμάκων, στα νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες.
 • Εκπαίδευση για να έχουν ενεργό ρόλο στην προστασία και ασφάλεια του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος από τη χρήση βιοδραστικών προϊόντων.
 • Ικανή πρακτική εξάσκηση για να ενισχύσουν γνώσεις στη θεωρία, που αφορούν το ρόλο τους ως σύμβουλοι σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως εθισμός και χρήση ναρκωτικών, δηλητηρίαση, κλπ.
 • Ικανότητες αξιολόγησης και αποτίμησης στη βιομηχανία φαρμάκων και στη φαρμακευτική αγορά.
 • Ικανότητα να σκέπτονται μεθοδικά και συνοπτικά, ώστε να προβλέπουν τάσεις στη φαρμακοθεραπευτική, στην καινοτομία, παραγωγή, χρήση και κατάχρηση φαρμάκων.
 • Τέλος, το Πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές στο σύγχρονο φαρμακευτικό περιβάλλον, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φαρμακευτικής θα μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά ή κρατικά φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα υγείας. Επίσης, θα μπορούν να απασχοληθούν στη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών, όπως επίσης και σε υπουργεία και άλλους φορείς υγείας της δημόσιας υπηρεσίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 270
Πρακτική Εξάσκηση 30
ΣΥΝΟΛΟ 300

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 270 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG141 Αγγλικά στις Φαρμακευτικές Επιστήμες Ι 2 4
2 AENG142 Αγγλικά στις Φαρμακευτικές Επιστήμες ΙΙ 2 4
3 PHA101 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6 3 + 3*
4 PHA102 Γενική Φυσική 6 3 + 2*
5 PHA103 Μαθηματικά Ι 6 4
6 PHA104 Γενική Βιολογία 6 2 + 2*
7 PHA105 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 6 4
8 PHA106 Αναλυτική Χημεία 7 5 + 3*
9 PHA107 Στοιχεία Βοτανικής 7 4 + 3*
10 PHA108 Ανατομία Ανθρώπου 6 3 + 1*
11 PHA109 Επιστήμη Υπολογιστών (εφαρμοσμένη στις Φαρμ. Επιστήμες) 5 4
12 PHA110 Μαθηματικά ΙΙ (Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική) 5 4
13 PHA201 Φυσική Χημεία 6 4 + 2*
14 PHA202 Οργανική Χημεία Ι 6 4 + 2*
15 PHA203 Μικροβιολογία 6 2 + 2*
16 PHA204 Χημεία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων 6 4 + 2*
17 PHA205 Φυσιολογία 6 4 + 2*
18 PHA206 Οργανική Χημεία ΙΙ 6 3 + 2*
19 PHA207 Βιοχημεία Ι 5 3 + 2*
20 PHA208 Φυσική Φαρμακευτική 6 4 + 2*
21 PHA209 Χημεία Τροφίμων και Επιστήμη Διατροφής 6 4 + 2*
22 PHA210 Μοριακή Βιολογία 5 2 + 2*
23 PHA301 Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική 7 4 + 3*
24 PHA302 Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία 6 4 + 2*
25 PHA303 Φαρμακευτική Ανάλυση Ι 5 2 + 2*
26 PHA304 Βιοχημεία ΙΙ 5 2 + 2*
27 PHA305 Υγιεινή και Επείγουσα Θεραπευτική 5 3 + 2*
28 PHA306 Μοριακή Φαρμακολογία 6 2 + 2*
29 PHA307 Φαρμακευτική Χημεία Ι 6 2 + 3*
30 PHA308 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 6 2 + 2*
31 PHA309 Φαρμακολογία Ι 6 2 + 3*
32 PHA310 Φαρμακευτική Ανοσολογία & Ανοσοχημεία 6 2 + 2*
33 PHA401 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 6 4 + 2*
34 PHA402 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6 3 + 2*
35 PHA403 Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ και Έλεγχος Φαρμάκων 6 3 + 3*
36 PHA404 Φαρμακογνωσία 6 3 + 3*
37 PHA405 Φαρμακολογία ΙΙ 6 3 + 2*
38 PHA406 Κλινική Φαρμακευτική & Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων 6 3 + 2*
39 PHA407 Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία 6 3 + 2*
40 PHA408 Τοξικολογία 7 5 + 2*
41 PHA409 Χημεία και Τεχνολογία Βιομηχανικής Φαρμακευτικής 5 3 + 2*
42 PHA410 Σχεδιασμός, Ανακάλυψη & Ανάπτυξη Φαρμάκων 6 3 + 3*
43 PHA501 Χημεία & Τεχνολογία Καλλυντικών 6 2 + 3*
44 PHA502 Φαρμακευτική Νομοθεσία & Ηθική 4 3
45 PHA503 Προετοιμασία για Διπλωματική Εργασία 5 0
46 PHA505 Αρχές Διαχείρισης και Οικονομικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 5 3
47 PHA506 Διπλωματική Εργασία 10 0

Πρακτική Εξάσκηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα μαθήματα (30 ECTS):

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PHA504 Πρακτική Εξάσκηση Ι 15 -
2 PHA507 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ 15 -

*Εργαστηριακές Ώρες

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος