Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ανώτατη εκπαίδευση στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία, βοηθώντας τους να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων στον τομέα των Οπτικοακουστικών Μέσων ισορροπώντας τη θεωρία, την κριτική σκέψη, και τις τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούνται για τις σημερινές αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν άμεση εφαρμογή στον τομέα της ψυχαγωγίας και των τεχνών, όπως τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο , τα φωτογραφικά , τον τομέα της διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων και την αλληλεπιδραστική τέχνη.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων αλληλοσυνδέει και αναλύει τις διάφορες ειδικότητες του προγράμματος σπουδών και βοηθά τους φοιτητές να ανακαλύψουν πώς αυτή η δημιουργική και διεπιστημονική προσέγγιση της μάθησης συμβάλλει στην επαγγελματική ευελιξία που απαιτείται στη σημερινή αγορά εργασίας.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κλάδου χρησιμοποιούνται τα υπερσύγχρονα εργαστήρια (Εικόνας & Ήχου) του πανεπιστημίου που προσφέρουν μοναδική, ευρηματική και ουσιαστική εκπαίδευση για όλους τους φοιτητές του προγράμματος Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας.

Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Στο υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα και προσβλέπει στην άσκηση των φοιτητών σε φορείς που έχουν συνάφεια με τη φιλοσοφία του προγράμματος και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας. Στις διάφορες υπηρεσίες οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών για την ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών, που θα στηρίζει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Οι ειδικότεροι στόχοι που επιδιώκει είναι:

  • Να βοηθήσει τους φοιτητές του Προγράμματος να αποκτήσουν πολλαπλές ειδικότητες, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων, για να είναι σε θέση να παράγουν και να προωθούν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις.
  • Να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των θεωριών, των ερευνητικών μεθόδων και των πρακτικών που διέπουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία και τη σύνδεση τους με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
  • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση όλων των συστατικών στοιχείων, ρόλων και σταδίων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής, που περιλαμβάνει τη Συγγραφή Σεναρίων, το Σχεδιασμό Παραγωγής, τον Φωτισμό, την Ηχοληψία, τη Σκηνοθεσία, την Κινηματογράφηση, το Μοντάζ, κτλ
  • Να παράσχει στους φοιτητές τα μέσα, για να εξασκηθούν ώστε να γίνουν επαγγελματίες ηχολήπτες στο ραδιόφωνο, στον κινηματογράφο και στην παραγωγή ταινιών βίντεο.
  • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές ικανότητες στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και στην παραγωγή αλληλεπιδραστικού περιεχομένου.
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να εφαρμόζουν βασικές αρχές σχεδιασμού σε διάφορους τύπους βίντεο και εκτυπώσεων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοί μας:

  1. ΄Εχουν αποκτήσει σημαντικές επαγγελματικές εμπειρίες και μπορούν να εργαστούν ως Σκηνοθέτες, Μοντέρ, Διευθυντές Φωτογραφίας, Ηχολήπτες, Φωτογράφοι, Φωτιστές, κτλ, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν.
  2. Μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές, στους τομείς της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 203
Επιλεγόμενα Μαθήματα 22
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 203 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART109 Φωτογραφία 1 3 2
2 AART119 Φωτογραφία 2 3 2
3 AAVC101 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1 7 2 + 3
4 AAVC102 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2 6 3
5 AAVC103 Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία 5 3
6 AAVC104 Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1 6 0 + 3
7 AAVC105 Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 2 6 0 + 3
8 AAVC130 Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων 4 3
9 AAVC140 Μοντάζ: Θεωρία και Πρακτική 4 1 + 2
10 AAVC201 Γραφικά Κίνησης 1 5 0 + 3
11 AAVC202 Γραφικά Κίνησης 2 5 0 + 3
12 AAVC203 Προηγμένη Παραγωγή Ήχου Ι 6 0 + 3
13 AAVC206 Συγγραφή Σεναρίου 8 5
14 AAVC208 Δραματουργία 5 3
15 AAVC211 Προηγμένη Παραγωγή Ήχου ΙI 6 0 + 3
16 AAVC213 Μη-Γραμμικό Μοντάζ 5 3
17 AAVC216 Σκηνοθεσία 6 3
18 AAVC230 Ψηφιακή Κουλτούρα 5 3
19 AAVC233 Ψηφιακή Απεικόνιση & Σχεδιασμός 4 3
20 AAVC235 Προχωρημένη Διεύθυνση Φωτογραφίας και Φωτισμού 3 0 + 3
21 AAVC250 Πρακτική Άσκηση 3 2
22 AAVC260 Αισθητική στον Κινηματογράφο 6 3
23 AAVC291 Ενδιάμεση Μελέτη 5 2
24 AAVC305 Η Μουσική ως Υψηλή Τέχνη και ως Λαϊκή Κουλτούρα 5 3
25 AAVC310 Ντοκιμαντέρ - Αναπαράσταση και Πραγματικότητα 5 3
26 AAVC311 Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ 6 0 + 3
27 AAVC330 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 5 0 + 3
28 AAVC340 Ψηφιακός Σχεδιασμός 1 5 0 + 3
29 AAVC341 Ψηφιακός Σχεδιασμός 2 6 0 + 3
30 AAVC350 Σημειολογία Κειμένου και Εικόνων 6 3
31 AAVC410 Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σκηνογραφία 6 3
32 AAVC415 Διαφήμιση: Εικονογράφιση και Παραγωγή 6 0 + 3
33 AAVC430 Πολιτισμική Παραγωγή και Ιδεολογία 5 3
34 AAVC489 Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας 5 0 + 2
35 AAVC499 Πτυχιακή Εργασία 15 0
36 AGDS101 Γραφικό Σχέδιο 1 6 4
37 AGDS104 Γραφικό Σχέδιο 2 6 4

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 22 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART101 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1 6 5
2 AART103 Σχέδιο 1 6 5
3 AART111 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1 3 4
4 AART112 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2 3 4
5 AART208 Φωτογραφικός σχεδιασμός 1 3 2
6 AART209 Φωτογραφικός σχεδιασμός 2 3 2
7 AAVC225 Οπτική Αναπαράσταση στην Τέχνη και τον Σχεδιασμό 5 3
8 AAVC306 Tέχνες του Θεάματος: Το Θέατρο και τα Media 5 3
9 AAVC312 Υποκριτική για την Τηλεόραση και τον Κινηματογράφο 5 3
10 AAVC315 Μουσική Παραγωγή/Προηγμένες Διαδικασίες Μίξης 6 0 + 3
11 AAVC320 ∆εδοµένα Μουσικής και Πληροφορίες Οργάνων 6 0 + 3
12 AAVC321 Αισθητική και Τεχνικές στην Παραγωγή και Επεξεργασία του Ήχου 6 0 + 3
13 AAVC333 Δημιουργική Γραφή για τα ΜΜΕ 6 3
14 AAVC342 Τρισδιάστατα Γραφικά και Αnimation 5 0 + 3
15 AAVC360 Διεθνές Κινηματογράφος 5 3
16 AAVC369 Ανάλυση των ΜΜΕ 5 3
17 AAVC440 Οπτικός σχεδιασμός για εφαρμογές σε υπολογιστές 6 3
18 AAVC445 Μη γραμμικές παραγωγές πολυμέσων 6 3
19 AGDS206 Γραφικό Σχέδιο 3 8 0 + 5
20 AGDS213 Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 1 3 2
21 AGDS214 Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 2 3 2
22 AJER300 Πολιτιστικές Μελέτες: Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση 4 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος