Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης λαμβάνουν χώρα πολλές εξελίξεις και γίνονται συχνά μεταβολές στη δομή της κοινωνίας, στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και στα διεθνή ζητήματα. Απέναντι στις αλλαγές αυτές η ευθύνη του κάθε ανθρώπου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, επειδή αυτός οφείλει να συμμετέχει και να δρα ως ενεργός πολίτης.

Το πρόγραμμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, που τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων τον άνθρωπο, ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις. Σκοπός του προγράμματός μας είναι η παροχή πολύπλευρης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στους δυναμικά εξελισσόμενους κλάδους του Δικαίου.

Οι πτυχιούχοι της Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick αποκτούν προσόντα και ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Έτσι θα μπορούν να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και θα έχουν τη δύναμη να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και στην ευημερία του τόπου τους. Ταυτόχρονα θα είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που αυτό παρουσιάζει και να πρωτοπορούν σε πολλά θέματα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος διοργανώνεται το Frederick Model United Nations (FREDMUN). Πρόκειται για προσομοίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θεσμό διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρισης, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την επίσημη υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί την πρώτη σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο με τη συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου και 25 διαφορετικών Πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, διοργανώνονται ημερίδες και εκδηλώσεις με προσκεκλημένους καταξιωμένους νομικούς από Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων προσκαλούνται Καθηγητές εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις των φοιτητών.

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα σπουδών των φοιτητών, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε δικαστήρια, προκειμένου για την εξοικείωση των φοιτητών με τη δικονομία και τη δικαστηριακή πράξη. Επιπλέον, οι φοιτητές συμμετέχουν σε εικονικές δίκες με στόχο την εις βάθος έρευνα και μελέτη και κατόπιν την προφορική υποστήριξη υποθέσεων, αλλά και τη διαχείριση του άγχους τους σε διαδικασία ακροατηρίου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

  • Να εξοικειωθούν με τη νομική σκέψη, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν ορθά τις νομικές διατάξεις.
  • Να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διάφορων αντικειμένων του Δικαίου στη βάση του τρίπτυχου: εντοπισμός-ανάλυση-εφαρμογή του Δικαίου.
  • Να εκφράσουν και να αναπτύξουν νομικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας τόσο σε νομολογία / νομοθεσία, αλλά και σε θεωρητικές - ακαδημαϊκές απόψεις.
  • Να διακρίνουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των διάφορων κλάδων του Δικαίου και να αναπτύξουν ερευνητική - κριτική διάθεση, ως προς τη λειτουργία του Δικαίου στην κοινωνία ευρύτερα.
  • Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας του Δικαίου.
  • Να εξοικειωθούν με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έτσι ώστε να καταστούν από νωρίς κοινωνοί των υψηλών απαιτήσεων του δικηγορικού επαγγέλματος και του νομικού συμβούλου ευρύτερα.
  • Να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται με σκοπό να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick θα έχουν λάβει μια πλήρη θεωρητική και πρακτική μόρφωση. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα εργασίας σε πολλούς τομείς, σε εθνικό αλλά και διεθνές πλαίσιο.

Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν όχι μόνο ως δικηγόροι ή ως δικαστές, αλλά και ως νομικοί σύμβουλοι, ανώτερα στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων, τραπεζικοί, ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί. Συμπερασματικά ο απόφοιτος του Τμήματος Νομικής αποκτά πολλές ικανότητες και έχει ευρύ πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης και καταξίωσης τόσο σε αμιγώς νομικό όσο και σε οικονομικό, εμπορικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 191
Επιλεγόμενα Νομικής 36
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 8
5
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 191 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.

Επιλεγόμενα Νομικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 36 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 8 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος