Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ως σκοπό να προετοιμάσει νέους μηχανικούς με τις απαραίτητες επιστημονικές - τεχνολογικές γνώσεις, αλλά και πρακτικές ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών στον τομέα της μηχανολογίας. Οι φοιτητές με τη συμπλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του πτυχίου από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στην κατανόηση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων της βιομηχανίας. Επίσης, θα ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων. Επιπλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα πληροφορικής και εξειδικευμένα πακέτα λογισμικών σχεδίασης, κατασκευαστικής και υπολογιστικής τεχνολογίας και θα είναι σε θέση να διοικούν ένα τμήμα ή μια μονάδα στον ενεργειακό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.

 

Το πρόγραμμα σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δυο κατευθύνσεις είναι:

 1. Γενική κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού
 2. Μηχανικής Υδρογονανθράκων

 

Το Τμήμα έχει στη διάθεση του έξι (6) εργαστήρια για υποστήριξη των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν εργαστηριακά πειράματα.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών υποστηρίζεται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 • Σύγχρονο Μηχανουργικό Εργαστήριο.
 • Εργαστήριο Συστημάτων CAD / CAM και Εργαλειομηχανών CNC.
 • Εργαστήριο Προετοιμασίας και Επεξεργασίας Υλικών.
 • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Υλικών.

Όλα τα εργαστήρια του Προγράμματος Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζονται στο νεόκτιστο κτίριο της Σχολής, ενώ το εργαστήριο του Προγράμματος Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο. Το κάθε εργαστήριο είναι ειδικά διαμορφωμένο ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από πλήρως αυτοματοποιημένες πειραματικές διατάξεις, όργανα μέτρησης, υπολογιστικά συστήματα και ανάλογα λογισμικά για την καλύτερη και αρτιότερη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στα εργαστήρια του Τμήματος προστέθηκαν πρόσφατα αριθμός εργαλειομηχανών κοπής (τόρνοι / φρέζες) και σύγχρονες μονάδες συγκολλήσεων για την περαιτέρω υποστήριξη των μαθημάτων στην κατεύθυνση της Μηχανικής Υδρογονανθράκων.

Το Πρόγραμμα Μηχανολόγων Μηχανικών φιλοδοξεί να προετοιμάσει νέους μηχανικούς, που να μπορούν να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στη συνεχή επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Αυτό είναι εφικτό μέσω των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, αλλά και πρακτικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων και απόκτηση του πτυχίου από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα είναι σε θέση:

 1. Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στην κατανόηση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων της βιομηχανίας.
 2. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων.
 3. Να χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων σχεδίασης, κατασκευαστικής και υπολογιστικής τεχνολογίας.
 4. Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν συγκεκριμένο μηχανολογικό έργο, καθώς επίσης και να συνεργαστούν με επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες.
 5. Να διοικήσουν ένα τμήμα ή μια μονάδα στον ενεργειακό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην τοπική αλλά και διεθνή βιομηχανία, σε εταιρείες παραγωγής, διάθεσης και συντήρησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ως μηχανικοί μελετητές, σε εταιρείες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, σε εταιρείες εκμετάλλευσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε εταιρείες αεροναυπηγικής, ή ακόμη ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως είναι η κατασκευαστική μηχανολογία, ο μηχανολογικός σχεδιασμός, η επιστήμη νέων υλικών, η μηχατρονική, η διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, η οργάνωση παραγωγής, η αεροναυπηγική, τα συστήματα υδρογονανθράκων και ενέργειας, η διοίκηση βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων. Μέσω της απόκτησης των επιπλέον απαραίτητων προσόντων μπορούν να εργοδοτηθούν ως ερευνητές ή καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 211
Επιλεγόμενα Μηχανολογίας 20
Ελεύθερης Επιλογής 9
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 211 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
4 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
5 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
6 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
7 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
8 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
10 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
11 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
12 AMEE304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
13 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
14 AMEE403 Αεροστρόβιλοι 5 3
15 AMEE407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 5 3 + 1
16 AMEE410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 5 3
17 AMEE431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
18 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
19 AMEG202 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
20 AMEG408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
21 AMEM100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους 4 3
22 AMEM107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
23 AMEM110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
24 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
25 AMEM203 Οικονομικά για Μηχανικούς 5 3
26 AMEM208 Δυναμική 5 3 + 1
27 AMEM211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
28 AMEM214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3 + 2
29 AMEM219 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές 5 3
30 AMEM316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
31 AMEM317 Στοιχεία Μηχανών II 6 3 + 1
32 AMEM323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
33 AMEM327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
34 AMEM400 Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 5 3
35 AMEM405 Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM 6 3 + 1
36 AMEM413 Μηχατρονική 5 3
37 AMEM414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3
38 AMET400 Διπλωματική Εργασία 8 1
39 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
40 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
41 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Επιλεγόμενα Μηχανολογίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
4 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
5 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
6 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
7 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
8 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
10 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
11 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
12 AMEE304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
13 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
14 AMEE403 Αεροστρόβιλοι 5 3
15 AMEE407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 5 3 + 1
16 AMEE410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 5 3
17 AMEE431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
18 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
19 AMEG202 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
20 AMEG408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
21 AMEM100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους 4 3
22 AMEM107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
23 AMEM110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
24 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
25 AMEM203 Οικονομικά για Μηχανικούς 5 3
26 AMEM208 Δυναμική 5 3 + 1
27 AMEM211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
28 AMEM214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3 + 2
29 AMEM219 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές 5 3
30 AMEM316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
31 AMEM317 Στοιχεία Μηχανών II 6 3 + 1
32 AMEM323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
33 AMEM327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
34 AMEM400 Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 5 3
35 AMEM405 Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM 6 3 + 1
36 AMEM413 Μηχατρονική 5 3
37 AMEM414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3
38 AMET400 Διπλωματική Εργασία 8 1
39 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
40 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
41 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
171
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Ελεύθερης Επιλογής 9
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 171 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
4 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
5 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
6 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
7 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
8 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
10 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
11 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
12 AMEE304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
13 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
14 AMEE407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 5 3 + 1
15 AMEE410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 5 3
16 AMEE431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
17 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
18 AMEG202 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
19 AMEG408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
20 AMEM100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους 4 3
21 AMEM107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
22 AMEM110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
23 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
24 AMEM203 Οικονομικά για Μηχανικούς 5 3
25 AMEM208 Δυναμική 5 3 + 1
26 AMEM211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
27 AMEM214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3 + 2
28 AMEM316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
29 AMEM323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
30 AMEM327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
31 AMEM414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3
32 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
33 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASOG100 Χημεία Υδρογονανθράκων 5 3
2 ASOG200 Γεωλογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 5 3
3 ASOG300 Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας 5 3
4 ASOG301 Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
5 ASOG302 Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
6 ASOG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
7 ASOG401 Παραγωγή, Αποθήκευση, Μεταφορά και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 5 3
8 ASOG402 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών 5 3
9 ASOG403 Βιομηχανικές Διεργασίες 5 3
10 ASOG404 Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση 6 3 + 2
11 ASOG405 Πτυχιακή εργασία στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 8 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος