Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη υψηλής ποιότητας Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Οχημάτων, ικανών να αντιλαμβάνονται και να αφομοιώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον τομέα της κατασκευής, λειτουργίας και επισκευής των σύγχρονων οχημάτων. Το πρόγραμμα παρέχει στους σπουδαστές την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική γνώση σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και ανάλυση των διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος (αμάξωμα, κινητήρας, σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα ασφαλείας, κλπ). Το πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων είναι δομημένο έτσι ώστε να προετοιμάζει νέους πτυχιούχους μηχανικούς να μπορούν να κατανοούν τη θεωρία και λειτουργία των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, ανάρτησης, διεύθυνσης, λίπανσης, ψύξης και ανάφλεξης, να αντιλαμβάνονται τις αρχές σχεδίασης, αεροδυναμικής και δυναμικής συμπεριφοράς των οχημάτων και την επίδρασή τους στη σταθερότητα και απόδοσή τους. Επιπλέον, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία, εξοπλισμό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση μηχανικών, τεχνικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων που εμφανίζονται στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Επίσης, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των σύγχρονων οχημάτων, όπως είναι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Engine Control Unit - ECU) που είναι ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Το Τμήμα έχει στη διάθεση του έξι (6) εργαστήρια για υποστήριξη των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν εργαστηριακά πειράματα.
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών υποστηρίζει τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Εργαστήριο CAD / CAM Συστημάτων και Εργαλειομηχανών CNC.
 • Εργαστήριο Προετοιμασίας και Επεξεργασίας Υλικών.
 • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Υλικών.
 • Εργαστήριο Μηχανικής Αυτοκινήτων.

Όλα τα εργαστήρια του Προγράμματος Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζονται στο νεόκτιστο κτίριο της Σχολής, ενώ το εργαστήριο του Προγράμματος Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο. Το κάθε εργαστήριο είναι ειδικά διαμορφωμένο ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από πλήρως αυτοματοποιημένες πειραματικές διατάξεις, όργανα μέτρησης, υπολογιστικά συστήματα και ανάλογα λογισμικά για την καλύτερη και αρτιότερη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση (AUTO 105) στο πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές, κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών τους, τοποθετούνται σε εταιρείες και παρακολουθούν λεπτομερώς την πορεία επισκευής μηχανής, gear box, service αυτοκινήτων, κ.ά.

Το πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων είναι δομημένο έτσι ώστε να προετοιμάζει νέους πτυχιούχους μηχανικούς με έφεση για απασχόληση με μηχανές αυτοκίνησης που να μπορούν:

 1. Να κατανοούν τη θεωρία και λειτουργία των συστημάτων των οχημάτων, όπως είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ανάρτησης, διεύθυνσης, λίπανσης, ψύξης και ανάφλεξης.
 2. Να κατανοούν τις αρχές σχεδίασης, αεροδυναμικής και δυναμικής συμπεριφοράς των οχημάτων και την επίδρασή τους στη σταθερότητα και απόδοσή τους.
 3. Nα χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία, εξοπλισμό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση μηχανικών, τεχνικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων που εμφανίζονται στα σύγχρονα αυτοκίνητα.
 4. Να εφαρμόζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές συντήρησης και επισκευής των διάφορων συστημάτων των οχημάτων.
 5. Να κατανοούν τη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των σύγχρονων οχημάτων, όπως είναι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Engine Control Unit - ECU) που είναι ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου.
 6. Να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στην αυτοκινητοβιομηχανία, συνεργεία αυτοκινήτων ή εταιρείες ανταλλακτικών εξαρτημάτων, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης παρατηρητικότητας, μεθοδικότητας, υπευθυνότητας, συνέπειας και επαγγελματικής ευσυνειδησίας.

Οι κάτοχοι του πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων (BSc in Automotive Engineering) μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέσεις σχετικές με την τεχνολογία των οχημάτων. Μπορούν να εργαστούν ως στελέχη επιχειρήσεων σε εταιρείες εισαγωγής οχημάτων, υπεύθυνοι τμημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μεγάλων εταιρειών, υπεύθυνοι συντήρησης και τεχνικού ελέγχου σε σταθμούς και συνεργεία επισκευών, κλπ. Επιπλέον, τους παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως ο σχεδιασμός και παραγωγή οχημάτων, η βελτιστοποίηση συστημάτων και λειτουργιών οχημάτων, τα συστήματα αυτόματου ελέγχου και διαγνώσεων, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 230
Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 230 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
4 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
5 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
6 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
7 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
8 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
9 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
10 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
11 AMEG104 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ I 5 1 + 3
12 AMEG203 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ II 5 1 + 3
13 AMEM106 Επιστήμη Υλικών και Μηχανική 5 3
14 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
15 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
16 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
17 AUTO100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους Οχημάτων 4 3
18 AUTO101 Τεχνολογία Οχημάτων 5 3
19 AUTO105 Εκπαίδευση σε Συνεργείο Αυτοκινήτων 2 0
20 AUTO108 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Οχημάτων 5 3 + 1
21 AUTO109 Εργαστήρια Μηχανικής Οχημάτων 2 0 + 3
22 AUTO201 Μηχανική Υλικών Οχημάτων με Εργαστήρια 6 3 + 2
23 AUTO203 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων 6 3 + 2
24 AUTO204 Δυναμική για Μηχανολόγους Οχημάτων 5 3 + 1
25 AUTO205 Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοκινήτων 5 3 + 1
26 AUTO206 Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6 3 + 2
27 AUTO208 Εργαστήριο Μηχανικής Οχημάτων ΙΙ 3 0 + 3
28 AUTO209 Διαγνωστικές Διαδικασίες Οχημάτων 5 2 + 3
29 AUTO210 Οργάνωση και Διοίκηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων 5 3 + 1
30 AUTO301 Διαχείριση Θερμότητας Οχημάτων 5 3 + 1
31 AUTO302 Μηχανές Οχημάτων Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
32 AUTO303 Δυναμική και Συστήματα Έλεγχου Οχημάτων I 6 3 + 2
33 AUTO305 Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου 6 3
34 AUTO308 Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών I 5 3 + 1
35 AUTO309 Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών II 6 3 + 1
36 AUTO310 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές 6 3 + 1
37 AUTO400 Αεροδυναμική Οχημάτων 5 3
38 AUTO401 Σχεδίαση Μηχανών Οχημάτων Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
39 AUTO402 Δυναμική και Συστήματα Έλεγχου Οχημάτων II 5 3
40 AUTO403 Ανάλυση Αμαξώματος Οχημάτων 6 3 + 2
41 AUTO404 Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων 6 3 + 2
42 AUTO405 Μηχανολογικός Σχεδιασμός Οχημάτων 5 3
43 AUTO406 Διπλωματική Εργασία 8 1
44 AUTO407 Τεχνολογία και Εφαρμογές Συστημάτων CAD/CAM στην Αυτοκινητοβιομηχανία 6 3 + 1
45 AUTO408 Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Μονάδων Αυτοκινητοβιομηχανίας 5 3 + 1
46 AUTO409 Μηχατρονική Οχημάτων 5 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος