Περιγραφή ΠρογράμματοςΣκοπός

Το Πτυχίο στο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στόχο έχει να καλύψει το κενό που παρατηρείται από τους σύγχρονους οργανισμούς στο τομέα του μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, η ραγδαία πρόοδος των τεχνολογιών επικοινωνίας όπως και η ανάπτυξη και συνεχής παρουσία των ψηφιακών μέσων δημιούργησαν νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους σύγχρονους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του μάρκετινγκ.

Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα παρέχει την αναγκαία γνώση και την πρακτική εμπειρία για να αντιμετωπίσει αυτές τις σύγχρονες ανάγκες. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε μια γερή βάση στους τομείς της διοίκησης και του μάρκετινγκ. Επίσης η προσφορά του επηρεάζεται σημαντικά από άλλα πεδία απαραίτητα για τη σωστή κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσεων. Πεδία όπως, τις τεχνολογίες πληροφορικής, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν το σημερινό οικοσύστημα πληροφορικής στο οποίο ζούμε, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και των έξυπνων συσκευών όπως επίσης και των μέσων επικοινωνίας ώστε να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν οι φοιτητές ως το ψηφιακό περιεχόμενο και πληροφορία δομείται και χρησιμοποιείται.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από εργαστήρια τελευταίας τεχνολογίας ώστε να παρέχει την απαιτούμενη πρακτική στους φοιτητές. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Γενικής χρήσης εργαστήρια υπολογιστών με τα κατάλληλα λογισμικά για επεξεργασία εικόνας, σχεδιασμό γραφικών, ανάπτυξη ιστοσελίδων και προγραμματισμού διαδικτύου
 • Εργαστήρια οπτικο-ακουστικής τεχνολογίας και φωτογραφικά στούντιο για δημιουργία παραγωγών
 • Το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών για ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και πειραματισμό

Σημαντικό είναι επίσης ότι το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και πρακτική άσκηση όπου φοιτητές τοποθετούνται σε εταιρίες και οργανισμούς με στόχο να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία και να έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να:

 1. Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδέες και θεωρίες στο μάρκετινγκ
 2. Σχεδιάζουν αποδοτικά ολοκληρωμένα (integrated) σχέδια επικοινωνίας και μάρκετινγκ
 3. Κατανοούν τις διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης και το ρόλο του μάρκετινγκ σε αυτά.
 4. Δημιουργούν επιτυχημένες στρατηγικές επικοινωνίας σε συμβατικά και ηλεκτρονικά μέσα
 5. Κατανοούν τη σημασία και την ανάγκη της ψηφιακής τεχνολογίας για την δημιουργία ενός πετυχημένου πλάνου προώθησης
 6. Κατανοούν τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών ηλεκτρονικού εμπορίου
 7. Κατανοούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνει στο μάρκετινγκ ο ψηφιακός κόσμος
 8. Εξηγούν και να αναλύουν τον σχεδιασμό και την διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου
 9. Διαχειρίζονται και να επιβλέπουν την ανάπτυξη του κατάλληλου εταιρικού περιεχομένου που παρέχεται μέσω του Διαδικτύου
 10. Παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο σε βασικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένου ιστοσελίδων, δισδιάστατων εικόνων και video και audio χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία
 11. Επιδεικνύουν κατανόηση των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και να εξηγούν τις δυνατότητες και περιορισμούς τους σε σχέση με το μάρκετινγκ
 12. Σκέφτονται κριτικά σε σχέση με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ανάλυσης δεδομένων και της παραγωγής γνώσης μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 13. Αναλύουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν τεχνικές απεικόνισης και παρουσίασης για να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες για στρατηγικό σχεδιασμό
 14. Χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και πλατφόρμες σε σχέση με το ψηφιακό μάρκετινγκ
 15. Επιδεικνύουν τη ικανότητα να προσαρμόζονται σε νέες τεχνολογίες στον τομέα τους
 16. Να συνεργάζονται αποδοτικά με επαγγελματίες σε σχετικά πεδία

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους απόφοιτους όλες τις γνώσεις και δεξιότητες για να πετύχουν σε μια καριέρα στο τομέα του Μάρκετινγκ και ειδικότερα ως εμπειρογνώμονες στην ψηφιακή προώθηση. Θα μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές προώθησης και να στηρίζουν καμπάνιες μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Θα έχουν επίσης εξειδικευμένες γνώσεις στο τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακών μέσων οι οποίες θα τους επιτρέψουν να εργάζονται σε οργανισμούς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποδοτικών καμπάνιων ψηφιακής επικοινωνίας.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 190
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 40
Μαθήματα Ελέυθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 190 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABCO101 Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι 5 3
2 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3
3 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 5 3
4 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 5 3
5 ABSM202 Συμπεριφορά Καταναλωτή 5 3
6 ABSM203 Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα 5 3
7 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 5 3
8 ABSM307 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 5 3
9 ABSM308 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος 5 3
10 ABSM405 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 5 3
11 ABSM408 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 5 3
12 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
13 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 5 3
14 AMAT106 Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες 5 3
15 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 5 3
16 AMAT112 Στατιστική I 5 3
17 AMAT210 Στατιστική II 5 3
18 AMDM100 Τεχνολογίες Ψηφιακών Μέσων Επικοινωνίας Ι 5 3 + 1
19 AMDM112 Εισαγωγή στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και τα Μέσα Κοινωνικής Δυκτίωσης 5 3 + 1
20 AMDM120 Τεχνολογίες Ψηφιακών Μέσων Επικοινωνίας ΙΙ 5 3
21 AMDM130 Εισαγωγή στο Γραφικό Σχέδιο 5 3
22 AMDM140 Ψηφιακή Τέχνη και Επεξεργασία Εικόνας 5 1 + 2
23 AMDM182 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 5 3 + 1
24 AMDM200 Τεχνολογίες Ψηφιακού Μάρκετινγκ Ι 5 2 + 2
25 AMDM210 Τεχνολογίες Ψηφιακού Μάρκετινγκ ΙΙ 5 2 + 2
26 AMDM223 Συστήματα Δεδομένων και Οπτικοποιήση Δεδομένων 5 3 + 1
27 AMDM250 Γραφικό Σχέδιο και Δυσδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο 5 3
28 AMDM299 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής και Εφαρμογές 5 3 + 1
29 AMDM300 Παραγωγή Ψηφιακού Ήχου 5 3
30 AMDM310 Πολυμέσα και Παραγωγή Ψηφιακού Βίντεο 5 3
31 AMDM323 Μάρκετινγκ και Ηθική 5 3
32 AMDM399 Πρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Στρατηγικής Ψηφιακού Μάρκετινγκ 5 0
33 AMDM400 Ανάλυση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα 5 3
34 AMDM410 Ηλεκτρονικό Eμπόριο 5 3
35 AMDM450 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 5 0
36 ARRW101 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι 5 3
37 ARRW102 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AAVC103 Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία 5 3
2 AAVC230 Ψηφιακή Κουλτούρα 5 3
3 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3
4 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3
5 ABSM204 Διοίκηση Πωλήσεων 5 3
6 ABSO104 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
7 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
8 ABSO309 Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 5 3
9 ACOE313 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 6 3 + 1
10 ACSC359 Τεχνολογία και Ανάπτυξη Λογισμικού 5 3
11 ACSC423 Κινητά και Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα 5 3
12 ACSC476 Τεχνολογίες Διαδικτύου 6 3 + 1
13 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 5 3
14 AMDM312 Διαχείριση Μάρκας 5 3
15 AMDM315 Δημόσιες Σχέσεις και Χορηγίες 5 3
16 AMEM417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 5 3

Μαθήματα Ελέυθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος