Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φαρμακευτικής στην Κλινική Φαρμακευτική έχει σκοπό να ετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες στη φαρμακοθεραπευτική αγωγή ασθενών των ιδρυμάτων φροντίδας υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές), ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής και αποτελεσματική αγωγή. Ο κλινικός φαρμακοποιός θα μπορεί να λειτουργεί ως συνεργάτης του κλινικού ιατρού στην επιλογή του βέλτιστου θεραπευτικού μέσου για συγκεκριμένη περίπτωση. Συντελώντας στην ασφαλή και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, που αποτελεί κύριο στόχο της νοσηλείας, ο κλινικός φαρμακοποιός θα μπορεί να συμβάλλει σε θέματα

 • Επιλογής φαρμάκων
 • Καθορισμού δόσεων
 • Αλληλεπιδράσεων φαρμάκων
 • Ανεπιθύμητων ενεργειών και τοξικότητας τους
 • Προσδιορισμού επιπέδου φαρμάκων και μεταβολιτών τους σε βιολογικά υγρά για συσχέτιση με τη δόση και θεραπευτική ή τοξική δράση φαρμάκων.

Άλλος κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικών επιστημόνων στην Κλινική Φαρμακευτική, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν άλλους τόπους διακίνησης, χρήσης φαρμάκων, μελέτης φαρμακευτικών προβλημάτων. Παράλληλα, οι κλινικοί φαρμακοποιοί είναι οι πλέον κατάλληλοι επιστήμονες σχετικά με τη χρήση φαρμάκων από ειδικές ομάδες ατόμων όπως υπερήλικες, νεφροπαθείς, εγκύους, θηλάζουσες μητέρες και εξαρτημένα άτομα.

Εργαστήρια
Το Πρόγραμμα Κλινικής Φαρμακευτικής υποστηρίζεται από τα πιο κάτω εργαστήρια:

 • Χημείας
 • Βιολογίας και Βιοχημείας
 • Φαρμακευτικής Ανάλυσης

Για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος υπάρχει πρόσβαση σε άλλα τρία εργαστήρια του Πανεπιστημίου: το εργαστήριο Φυσικής, το εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας και το εργαστήριο Πληροφορικής. Επίσης, το Πρόγραμμα στηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων και ηλεκτρονική πρόσβαση σε πέραν των 250 επιστημονικών περιοδικών του κλάδου των Φαρμακευτικών Επιστημών.

Κλινική Άσκηση
Η κλινική άσκηση διεξάγεται σε κλινικούς θαλάμους στα νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας, παρακολουθώντας τη θεραπεία των ασθενών.

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και πληροφορίες για φάρμακα και τη χρήση τους.
 • Εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης και επιλογής φαρμάκων
 • Σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται φαρμακοθεραπευτική αγωγή ασθενών
 • Διαχειρίζονται τη κατάσταση της νόσου
 • Καταστούν ικανοί να προσδιορίζουν φάρμακα ή κύριους μεταβολίτες αυτών σε βιολογικά υγρά
 • Συσχετίζουν τις παραπάνω συγκεντρώσεις στα βιολογικά υγρά με αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή ή εμφάνιση τοξικών φαινομένων ή ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Επεξεργάζονται ηλεκτρονικά δεδομένα που αφορούν φαρμακοθεραπεία και ασφαλή χρήση φαρμάκων
 • Αναπτύσσουν προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης

Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η εξειδίκευση φαρμακευτικών επιστημόνων σε θέματα Κλινικής Φαρμακευτικής τα οποία αφορούν την κοινωνία και την οργανωμένη πολιτεία, για λόγους ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. Αναμένεται ενίσχυση της ευχέρειας της Πολιτείας να εφοδιαστεί με επιστημονικό προσωπικό ειδικώς εκπαιδευμένο ώστε να στελεχώσει τους τόπους φροντίδας υγείας, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης στη Φαρμακευτική.

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως κλινικοί φαρμακοποιοί, ειδικοί στη διαχείριση φαρμακοθεραπευτικής αγωγής ασθενών των ιδρυμάτων φροντίδας υγείας: σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κλινικές, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 61
Επιλογής 7
Μεταπτυχιακή Εργασία 22
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 61 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PHA601 Βιολογικό και Οξειδωτικό Στρες 7 3
2 PHA602 Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική 7 3
3 PHA603 Μεταβολισμός Φαρμάκων και η Φαρμακοκινητική τους 8 3 + 1
4 PHA604 Κλινική Φαρμακευτική Ι. Παθολογική Φυσιολογία Συνήθων Νόσων και Φαρμακοθεραπευτική Αγωγή 8 3 + 1
5 PHA605 Ανεπιθύμητες Ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις και Τοξικότητα Φαρμάκων 7 3
6 PHA606 Προσδιορισμοί Φαρμάκων και Μεταβολιτών τους σε Βιολογικα Υγρά. Στοιχεία Κλινικής Χημείας 8 3 + 1
7 PHA607 Κλινική Φαρμακευτική ΙΙ. Παθολογική Φυσιολογία Νευροεκφυλιστικών, Αυτοάνοσων Νόσων και Φαρμακοθεραπευτική Αγωγή 8 2 + 2
8 PHA608 Κλινική Φαρμακευτική ΙΙΙ. Παθολογική Φυσιολογία Μεταβολικού Συνδρόμου, Νεοπλασιών,Λοιμώξεων και Φαρμακοθεραπευτική Αγωγή 8 2 + 2

Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 7 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PHA610 Μοριακή Άποψη Δράσης Φαρμάκων 7 3
2 PHA611 Τοξική Δράση Φαρμάκων, Δηλητηρίων και Κλινική Αντιμετώπισή τους 7 3
3 PHA612 Διαχρονική Εξέλιξη Φαρμάκων και Θεραπευτικής 7 3
4 PHA613 Φαρμακοχημεία Ασφαλών Φαρμάκων, από το Εργαστήριο στον Οργανισμό 7 3
5 PHA614 Μεθοδολογία Έρευνας 7 3

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 22 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PHA609 Μεταπτυχιακή Εργασία 22 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος