Περιγραφή Προγράμματος


Στην τελευταία δεκαετία οι αλλαγές που έγιναν μέσα από τις εξελίξεις στο Διαδίκτυο ήταν δραματικές, τόσο στο χώρο της Πληροφορικής, όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μια αλματώδης ανάπτυξη στις υπολογιστικές δυνατότητες όχι μόνο των συμβατικών υπολογιστών αλλά και ενός μεγάλου εύρους μηχανών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες εφαρμογές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Όλες αυτές οι αλλαγές κάνουν αναγκαία την ύπαρξη επιστημόνων και μηχανικών με την κατάλληλη εκπαίδευση στις σχετικές τεχνολογίες που να έχουν βαθιά γνώση των αλληλοεπιδράσεων και των προκλήσεων που μας περιμένουν.

Η κατανόηση των πιο πάνω αποτελεί το βασικό κίνητρο και την κύρια λογική για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, μοναδικού στην Κύπρο. Σκοπός του είναι να αναπτύξει αποφοίτους με βαθιά κατανόηση και προηγμένες γνώσεις των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν αποδοτικές και αποτελεσματικές εφαρμογές στον τομέα των κινητών συστημάτων και του Διαδικτύου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο και για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας δομημένες μεθοδολογίες, στη χρήση σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών, στην εκτίμηση των βασικών αρχών υπολογιστικότητας των κινητών συστημάτων και του αντίκτυπού της στα ενσωματωμένα συστήματα και στην αξιολόγηση διάφορων τεχνολογιών και εναλλακτικών λύσεων στους τομείς του διαδικτύου και των κινητών συστημάτων, καθώς και δυνατότητα να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Web and Mobile Systems προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το Διδακτικό Προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από έμπειρους διδάσκοντες του Τμήματος με ειδικεύσεις στους σχετικούς τομείς. Στη διδασκαλία του προγράμματος συμβάλλουν και εξωτερικοί ομιλητές από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.

Το τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με πέραν των 100 θέσεων, όπου θα διεξάγονται τα περισσότερα μαθήματα του Μεταπτυχιακού. Η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ είναι ελεύθερη για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το καινούριο Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory), το οποίο θα εξυπηρετεί τις άμεσες ανάγκες του Μεταπτυχιακού προγράμματος. Το εργαστήριο έχει ως κύριο χορηγό και συνεργάζεται με τη Microsoft Κύπρου για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και έρευνας.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελείται από τρείς ομάδες:

 • την ομάδα συστημάτων φυσικής αλληλεπίδρασης και παιχνιδιών,
 • την ομάδα διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων, και
 • την ομάδα έξυπνων συσκευών.

Η τελευταία έχει πρόσφατα κερδίσει τον τοπικό διαγωνισμό Microsoft Hackathon. Το εργαστήριο κινητών συσκευών βρίσκεται, επίσης, σε στενή συνεργασία με επιχειρήσεις και τη βιομηχανία για ανάθεση εργασιών στους φοιτητές και αποφοίτους των προγραμμάτων του Τμήματος.

Πέραν του Εργαστηρίου Κινητών Συσκευών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών του Τμήματος που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, δημιουργία, κατασκευή και οργάνωση δικτύων. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, επίσης, προωθεί και διευκολύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις με την παρουσία καινοτόμων προγραμμάτων, όπως πιστοποιήσεις CISCO (CISCO CCNA, CCNP) με την υποστήριξη του Frederick Cisco Networking Academy.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Web and Mobile Systems μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικών Συστημάτων, Μηχανικής Η/Υ, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να έχουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα στο χώρο εργασίας σε τομείς πληροφορικής, επικοινωνιών πληροφοριών, κινητών και έξυπνων συστημάτων, διαδικτύου κτλ. Συγκεκριμένα μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν την ευκαιρία να εργοδοτηθούν σε διάφορους κυβερνητικούς και ημικρατικούς οργανισμούς (π.χ., CYTA, ΑΗΚ), καθώς επίσης και σε ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις με σχετικές δραστηριότητες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν αποδοτικές και αποτελεσματικές εφαρμογές στον τομέα των κινητών συστημάτων και του Διαδικτύου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη:

 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο και για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας δομημένες μεθοδολογίες.
 • Χρήση σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.
 • Επίδειξη σε βάθος κατανόησης των κατανεμημένων συστημάτων και δυνατότητα εκτίμησης των δυνατοτήτων και περιορισμών τους.
 • Εκτίμηση της σημασίας της διεπαφής στις εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συστημάτων και δυνατότητα κατανόησης και χρησιμοποίησης αποδοτικών πρακτικών για την ανάπτυξή τους.
 • Εκτίμηση των βασικών αρχών υπολογιστικότητας των κινητών συστημάτων και του αντίκτυπού της στα ενσωματωμένα συστήματα.
 • Αξιολόγηση διάφορων τεχνολογιών και εναλλακτικών λύσεων στους τομείς του διαδικτύου και των κινητών συστημάτων, καθώς και δυνατότητα να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
 • Ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες στους σχετικούς τομείς και δημιουργία σχέσεων και διασυνδέσεων με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.
 • Αξιολόγηση διάφορων ζητημάτων ασφάλειας και των επιπτώσεών τους, στα κινητά συστήματα και τα συστήματα διαδικτύου, καθώς και ικανότητα υποστήριξης των διάφορων πολιτικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program comprises of a taught and a research part. The taught part consists of eight (8) courses, five (5) compulsory and three (3) electives. The research part consists of the Research Proposal and the Master Thesis. Furthermore, the program incorporates two (2) seminar-based courses that aim to strengthen graduate and research culture among the students of the program. With these courses, students are expected to attend scientific and/or research talks, as well as seminars and conferences related to their field of study

A student successfully completes the Program and obtains the title of Master of Science in Web and Mobile Systems when both the taught and research part is completed and the 90 ECTS credits are accumulated. Under full-time studying, the program’s duration is three semesters (one and a half years).

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 42
Μαθήματα Έρευνας 30
Σεμιναριακά Μαθήματα 4
Επιλεγόμενα Μαθήματα 14
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 42 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC501 Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών 7 3 + 1
2 ACSC502 Μηχανική Εφαρμογών Διαδικτύου Ι 7 3 + 1
3 ACSC503 Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές 7 3 + 1
4 ACSC504 Μηχανική Εφαρμογών Διαδικτύου II 7 3 + 1
5 ACSC505 Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων για Κινητές Εφαρμογές και Εφαρμογές Διαδικτύου 7 3 + 1
6 ACSC523 Ασφάλεια Δικτύων 7 3 + 1

Μαθήματα Έρευνας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC589 Ανάπτυξη Ερευνητικής Πρότασης 7 1
2 ACSC590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0

Σεμιναριακά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 4 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC551 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I 2 0
2 ACSC552 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια II 2 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 14 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC521 Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα και Υπολογιστικό Νέφος 7 3 + 1
2 ACSC522 Εξόρυξη Δεδομένων 7 3 + 1
3 ACSC524 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα 7 3 + 1
4 ACSC525 Απόδοση Δικτύων 7 3 + 1
5 ACSC526 Διαχείριση Δεδομένων 7 3 + 1
6 ACSC527 Επεξεργασία Εικόνας και Video για Εφαρμογές Διαδικτύου 7 3 + 1
7 ACSC529 7 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος