Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προκαλέσουν και παράλληλα να εξερευνήσουν τα συμβατικά όρια των διάφορων επιστημονικών κλάδων τέχνης και σχεδιασμού και να πειραματιστούν δημιουργικά. Οι διεπιστημονικές μέθοδοι έρευνας έχουν ως στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων σχεδιαστικών τεχνικών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τομέα του σχεδιασμού, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να ακολουθήσουν μία από τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προέρχονται από δύο μεγάλες σχολές/ρεύματα και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της σημερινής βιομηχανίας:

  1. Δημιουργική πρακτική για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό
  2. Δημιουργική πρακτική για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας

Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του χώρου και των εναλλακτικών του μορφών, την πρακτική επιμέλειας, το σχεδιασμό εκθέσεων, το αντικείμενο, την εγκατάσταση στο χώρο και την αισθητική της τέχνης. Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τα νέα μέσα επικοινωνίας, την κινούμενη εικόνα, τα κινούμενα σχέδια και το σχεδιασμό ιστοσελίδας, τις εναλλακτικές μεθόδους απεικόνισης και τη διαδραστικότητα.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητες μπορούν να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν το διεπιστημονικό σχεδιασμό και να κατανοήσουν τις διεργασίες και τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή του. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση για τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά θέματα σχεδιασμού και την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην αισθητική και πολιτιστική δραστηριότητα.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

Εργαστήρια
Για όλα τα μαθήματα το Τμήμα προσφέρει εξειδικευμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πλατφόρμες Macintosh και Windows, με σχεδιαστικά προγράμματα για δισδιάστατo και τρισδιάστατo σχεδιασμό. Προσφέρονται επίσης εργαστήρια μόδας, φωτογραφίας και κινητής εικόνας.

Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται μέσα από τη διδασκαλία μαθημάτων επιλογής. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας, οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται:

  • Να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν το διεπιστημονικό σχεδιασμό και να κατανοήσουν τις διεργασίες και τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή του.
  • Να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά θέματα σχεδιασμού και να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην αισθητική και πολιτιστική δραστηριότητα.
  • Να είναι ικανοί να συλλέγουν πληροφορίες για τοπικές και διεθνείς ευκαιρίες και να μπορούν να διοχετεύουν τις επαγγελματικές εμπειρίες τους σε μοναδικά και καινοτόμα έργα.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στον τομέα της εκπαίδευσης, στα πλαίσια του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της Κύπρου για περαιτέρω εκπαίδευση στον τομέα του Διεπιστημονικού Σχεδιασμού, παρέχοντας στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένας σωστός επαγγελματίας, ο οποίος θα εργαστεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε τοπικές αρχές ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό είναι:

  • Σχεδιαστές/εικαστικοί/αρχιτέκτονες που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους και αισθάνονται πάθος για το σχέδιο και την τέχνη, με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό, με νέες και καινοτόμες αντιλήψεις που επιδιώκουν μεγαλύτερη ποικιλία στην εκπαίδευση πριν από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
  • Επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα, που επιθυμούν να επαναπροσανατολίσουν τη σταδιοδρομία τους και να δώσουν έμφαση στις νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για το σύγχρονο σχέδιο.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να απορροφηθούν στη δημιουργική βιομηχανία σε διευθυντικές θέσεις, όπως Δημιουργικοί Συντονιστές, Καλλιτεχνικοί και Δημιουργικοί Διευθυντές. Επιπλέων οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι μπορούν να επικεντρωθούν σε επαγγέλματα όπως εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί λειτουργοί και σχεδιαστικοί ερευνητές, καθώς επίσης να συνεχίσουν τη σχεδιαστική τους δραστηριότητα.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρςυσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS . Στους φοιτητές απονέμεται το Μάστερ στις Εφαρμοσμένες Τέχνες με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Από αυτές τις 90 πιστωτικές μονάδες οι 39 μονάδες είναι από υποχρεωτικά μαθήματα, οι 21 μονάδες από μαθήματα επιλογής και 30 γιά τη διατριβή.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 69
Επιλεγόμενα Μαθήματα 21
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 69 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MID501 Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3
2 MID502 Προηγμένες Ερευνητικές Εφαρμογές 8 3
3 MID503 Σχεδιαστική Διοίκηση 5 3
4 MID504 Σχεδιαστικές Πρακτικές 8 0 + 5
5 MID505 Οπτικές και Θεωρητικές Σπουδές 5 0 + 3
6 MID506 Σχεδιαστικές Σπουδές 8 5
7 MMM517 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 21 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MID507 Επιχειρηματικότητα στο Σχεδιασμό 4 3
2 MID508 Εικόνα και Παρουσίαση 7 0 + 4
3 MID509 Προηγμένη Οπτική Εποικοινωνία 6 0 + 3
4 MID510 Διαδικτυακή Ψηφιακή Επικοινωνία 5 0 + 3
5 MID511 Νέα Μέσα 6 0 + 3
6 MID512 Φόρμα και Έννοια 7 0 + 4
7 MID513 Σχεδιαστικές Εφαρμογές 6 0 + 3
8 MID514 Χώρος και Εκθεσιακή Πρακτική 7 0 + 4
9 MID515 Πειραματικοί Χώροι 7 0 + 4
10 MID516 Νέα Υλικά 5 0 + 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος