Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία της επόμενης γενιάς των ανώτερων στελεχών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας, για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία. Ιδιαίτερα στο Δημόσιο τομέα, όπου επίκειται η υλοποίηση και εφαρμογή του ΓεΣΥ , η στελέχωση του από ανθρώπους της σύγχρονης διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά του.

Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του χώρου της Υγείας επιτυγχάνεται με τη βαθιά γνώση και τη συνδυασμένη εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης με τις επιστήμες της Υγείας. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων , οι οποίες θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων διοίκησης και οικονομίας, τόσο στο σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή μίας διεπιστημονικής , κριτικά αναλυτικής και βασισμένης σε πρακτική προσέγγισης στις κύριες προκλήσεις και τα θέματα της διαχείρισης, του σχεδιασμού και της πολιτικής των υπηρεσιών υγείας που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο σήμερα.

 

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και πραγματοποιούνται διαλέξεις, σεμινάρια και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

Προς επίτευξη του σκοπού του προγράμματος έχουν τεθεί ως στόχοι:

 • Η απόκτηση από την πλευρά των σπουδαστών ειδικών γνώσεων στα θέματα οργάνωσης-διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής,
 • Η ικανότητα χρήσης όλων των σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο,
 • Η διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας,
 • Η διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας Διοικητή, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας, και
 • Η δυνατότητα κρίσης και αξιολόγησης των στρατηγικών χειρισμών του εκσυγχρονισμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του χώρου της Υγείας.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι εκπαιδεύονται οι σπουδαστές στην ανάπτυξη συνεργατικής συμπεριφοράς.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των επιστημών Υγείας ,της Διοίκησης, της Οικονομίας, των Νομικών, καθώς και των Κοινωνικών Επιστημών, όπως:

 • Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές
 • Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας
 • Στελέχη Εταιρειών από το χώρο της Υγείας
 • Αποφοίτους Σχολών Οικονομικών και Διοίκησης
 • Αποφοίτους τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
 • Αποφοίτους Σχολής Πληροφορικής

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν καθώς και να ανελιχτούν σε καίριες θέσεις σε Κρατικά ή Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, σε Μονάδες Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και σε Ανώτερες Διοικητικές Υπηρεσίες στις δομές του υπό εφαρμογή Γενικού Συστήματος Υγείας (Γε.Σ.Υ), του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας είναι σχεδιασμένο για να δώσει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια για ανέλιξη και σταδιοδρομία στον τομέα της Διοίκησης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Υγείας . Οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι τεράστιες, αφού ευκαιρίες καριέρας υπάρχουν σε νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα υγείας, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οίκους ευγηρίας, γραφεία ευημερίας, κεντρικές υπηρεσίες υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, μονάδες εκπαίδευσης υγείας, υπηρεσίες πρόνοιας, προγράμματα πολιτικών υγείας, ασφαλιστικούς κλάδους υγείας, κέντρα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master of Science Degree in Health Management upon completion of 90 credits. From these credits, 70 are allocated for mandatory courses, and 20 are allocated for dissertation.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
Διατριβή 20
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MHM507 Διαχείριση Ποιότητας Υγείας 5 2
2 MHM521 Συστήματα Υγείας- Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας 10 4
3 MHM522 Αρχές Διοίκησης- Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 10 4
4 MHM523 Επιδημιολογία-Δημόσια Υγεία 5 3
5 MHM524 Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing Υπηρεσιών Υγείας 10 4
6 MHM525 Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας 10 4
7 MHM526 Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3
8 MHM527 Πληροφορική της Υγείας 5 2
9 MHM528 Κοινωνιολογία, Βιοηθική και Δίκαιο Υγείας 10 4

Διατριβή

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MHM515 Διατριβή 20 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος