Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να προσφέρουν λύσεις σε αναδυόμενες παγκόσμιες οικονομικές και επιχειρηματικές προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παράσχει στους φοιτητές τη θεμελιώδη γνώση της σύγχρονης θεωρίας και πρακτικής σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων, όπως, των οικονομικών, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, μάρκετινγκ, διοίκησης έργων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και να τους εφοδιάσει με τα πρακτικά εργαλεία που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων της σταδιοδρομίας τους. Ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οι φοιτητές εξοικειώνονται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και, μέσω της μελέτης πραγματικών περιπτώσεων (case studies), στην ενσωμάτωση της θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους και να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες και διαχειριστικές ικανότητες χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους στην ανάλυση των δεδομένων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από προσοντούχο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό που προέρχεται από τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου, καθώς και από επισκέπτες καθηγητές με εμπειρία σε διοικητικές θέσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, αλλά και στελεχών με εμπειρία στην οικονομική πολιτική. Σε επίπεδο υποδομής, το πρόγραμμα στηρίζεται από εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύγχρονα λογισμικά συστήματα. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών και σειρά βιβλίων σε όλους τους τομείς που αναλύονται στο πρόγραμμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις αρχές μικροοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να βρίσκουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.
  • Αξιολογούν επενδύσεις και άλλες χρηματοδοτικές αποφάσεις.
  • Δημιουργούν σχέδια μάρκετινγκ και τοποθέτησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.
  • Αναπτύσσουν τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες για να ηγούνται των επιχειρήσεών τους σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
  • Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου.
  • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες στην ανάλυση των δεδομένων προγραμματισμού νέων επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Κατανοούν τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει επιτυχημένα διευθυντικά στελέχη και επίδοξους ηγέτες που να είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις σε οικονομικές και επιχειρηματικές προκλήσεις στην Κύπρο και διεθνώς. Απευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από διάφορες ειδικότητες, τα οποία δεν έχουν κατ’ ανάγκη υπόβαθρο σε τομείς οικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά που θέλουν να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων με σκοπό να επιταχύνουν τη σταδιοδρομία τους ή να ξεχωρίσουν στον εργασιακό τους χώρο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, να αναπτύξουν την καριέρα τους σε διευθυντικές θέσεις ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Είναι, επίσης, το ιδανικό πρόγραμμα για άτομα που αναζητούν μια αλλαγή σταδιοδρομίας ή να κάνουν μετάβαση από τεχνική σε διευθυντική θέση.

Το πρόγραμμα, σε σχέση με άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα, προσφέρει την πιο άρτια ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση ανεξάρτητα από ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εργασιακή εμπειρία. Οι απόφοιτοί μας γίνονται ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και είναι σε θέση να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Πολυεθνικές εταιρείες και επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, όπως, στις κατασκευές, την οικονομία και τη χρηματοδότηση, τις μεταφορές, την αποθήκευση, τη διανομή και logistics, ως επίσης και συμβουλευτικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κ.λπ. ζητούν όλο και περισσότερους εργαζόμενους με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Our innovative and state-of-the–art program curriculum is designed to provide you real flexibility to follow your individual interests while at the same time equip you with knowledge and develop your skills in core business disciplines. It aims to provide a life-changing and stimulating learning experience for the participants so that they become the business leaders of tomorrow.

The Program requires the completion of 90 ECTS -European Credit Transfer System - units. Out of these, 45 ECTS are allocated to nine core modules, 15 ECTS are allocated to three electives or one specialization and the remaining 30 ECTS are allocated to the Thesis Modules. Each module is delivered by 3-hour lectures per week.

In summary, the content of theMBA consists of the following components:

Module Group ECTS
Core Modules 45
One Specialization or three Electives 15
Thesis Modules 30
TOTAL 90

Core modules:The Core MBA curriculum consists of nine courses aiming to cover the essential business disciplines and improve your analytical thinking and decision-making skills to enhance your professional career. The core courses will deal with many challenges facing business managers across different industry sectors.  

MBA electives: The MBA elective portfolio offered by the School consists of 14 courses covering a wide range of subject areas. The electives will allow you to specialize in areas of specific interest or professional development or to explore new possible avenues. They will be delivered mainly by our experienced faculty but they also include guest lecturers from business or consulting firms who will share with you real-world experience.

The list of electives courses is always updated and subject to change. You will have to choose any three of the available electives to fit your own specific needs and interests.

MBA Specializations: The MBA offers you the opportunity to select one of the following two Specializations which best serves your career development, namely, the ‘Innovation & Entrepreneurship’ specialization or the “Strategic Marketing” Specialization. The specialization  is achieved by completing a Final MBA Project on a relevant thematic topic and opting for a specific combination of three electives from the MBA elective portfolio.

Thesis Modules: These include the Final MBA Project and a Research Methods course on the research methodology that can be a employed to carry out the project. The final project offers you a valuable opportunity to put into practice the theory you learnt and knowledge you acquired on the MBA. Working on a real-life business problem, the project consolidates your experience, enables you to develop specialized expertise and exposes you to career enhancing opportunities. The final project can be sponsored either by your current employer or other companies from various industries or government environment. This will give you a great opportunity to approach potential employers or organizations that are of particular interest to you. Examples include companies in sectors, such as, manufacturing, economics and finance, transportation and storage, retail and wholesale, consulting, distribution and logistics, scientific and technical activities.

Core Modules

You must successfully complete 45 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 MBA511 MANAGERIAL ACCOUNTING 5 3
2 MBA512 MANAGERIAL ECONOMICS 5 3
3 MBA513 MARKETING PRINCIPLES 5 3
4 MBA514 FINANCIAL MANAGEMENT 5 3
5 MBA515 QUANTITATIVE METHODS 5 3
6 MBA516 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & LEADERSHIP 5 3
7 MBA517 STRATEGIC MANAGEMENT 5 3
8 MBA518 PROJECT MANAGEMENT 5 3
9 MBA540 GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT 5 3

MBA Electives 

You must successfully complete 15 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 MBA520 INVESTMENTS AND PORTOFOLIO MANAGEMENT 5 3
2 MBA521 DERIVATIVES AND RISK MANAGEMENT 5 3
3 MBA522 INNOVATION AND GROWTH 5 3
4 MBA524 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 5 3
5 MBA525 FUNDAMENTALS OF STRATEGIC MARKETING PLANNING 5 3
6 MBA527 TAXATION 5 3
7 MBA528 ENTREPRENEURSHIP 5 3
8 MBA530 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 5 3
9 MBA531 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 5 3
10 MBA532 PROJECT TIME, COST AND RISK MANAGEMENT 5 3
11 MBA536 MANAGING INNOVATION 5 3
12 MBA537 INTERNATIONAL MARKETING 5 3
13 MBA538 OPERATIONS MANAGEMENT 5 3
14 MBA539 PUBLIC SECTOR MANAGEMENT 5 3

MBA Specializations

Alternatively, you must successfully complete 15 ECTS from one of the following

Innovation & Entrepreneurship Specialization
No. Code Name ECTS Hours / week
1 MBA522 INNOVATION AND GROWTH  5  3
2 MBA528 ENTREPRENEURSHIP  5  3
3 MBA536 MANAGING INNOVATION  5  3

Or

Strategic Marketing Specialization
No. Code Name ECTS Hours / week
1 MBA524 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS  5 3
2 MBA525 FUNDAMENTALS OF STRATEGIC MARKETING PLANNING  5  3
3 MBA537 INTERNATIONAL MARKETING  5  3

Thesis Modules

You must successfully complete 30 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 MBA510 RESEARCH METHODS 5 3
2 MBA519 FINAL MBA PROJECT 25 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος