Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το πρόγραμμα Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου έχει ως σκοπό να αναπτύξει στους φοιτητές ικανότητες επικοινωνίας και έκφρασης. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου της δημιουργικής αγωγής: με την ανάπτυξη δηλαδή νέων τρόπων σκέψης και με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε απλά ή σύνθετα προβλήματα σχεδιασμού να τυγχάνουν επιτυχημένης επίλυσης και συνεπώς πλήρους εφαρμογής.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώνουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Με τη χρήση συμβατικών, αλλά και ψηφιακών μορφών Γραφικών Τεχνών, οι φοιτητές διαχειρίζονται έργα με εφαρμογή στη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ, στην τέχνη, αλλά και σε θέματα διάχυσης πληροφοριών και εκπαίδευσης.

Όλα τα μαθήματα σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής διδάσκονται από καταξιωμένους επαγγελματίες εικαστικούς, σχεδιαστές, κριτικούς/ιστορικούς και αρχιτέκτονες με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Εργαστήρια
Για όλα τα μαθήματα το Τμήμα προσφέρει εξειδικευμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πλατφόρμες Macintosh και Windows, με σχεδιαστικά προγράμματα για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό. Προσφέρονται επίσης εργαστήρια φωτογραφίας και κινητής εικόνας.

Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας, οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώνουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Με τη χρήση συμβατικών, αλλά και ψηφιακών μορφών Γραφικών Τεχνών, οι φοιτητές διαχειρίζονται έργα με εφαρμογή στη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ, στην τέχνη, αλλά και σε θέματα διάχυσης πληροφοριών και εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές Γραφικών Τεχνών μπορούν να τύχουν εργοδότησης σε Διαφημιστικά Γραφεία, Γραφεία Μελέτης Σχεδιασμού, Βιομηχανικές Μονάδες Παραγωγής Προϊόντων, Τηλεοπτικά Κανάλια κ.λπ. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων (80-85%) τυγχάνει επαγγελματικής ενασχόλησης στην εντόπια βιομηχανία. Μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο ή συναφή κλάδο σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 192
Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού 27
Ελεύθερης Επιλογής 21
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 192 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART101 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1 6 5
2 AART102 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 2 6 5
3 AART103 Σχέδιο 1 6 5
4 AART104 Σχέδιο 2 6 5
5 AART109 Φωτογραφία 1 3 2
6 AART111 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1 3 4
7 AART112 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2 3 4
8 AART115 Σχεδιασμός και Υλικά 1 6 5
9 AART116 Σχεδιασμός και Υλικά 2 6 5
10 AART119 Φωτογραφία 2 3 2
11 AART215 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 3 3 4
12 AART225 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 4 3 4
13 AGDS101 Γραφικό Σχέδιο 1 6 4
14 AGDS104 Γραφικό Σχέδιο 2 6 4
15 AGDS204 Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 1 8 5
16 AGDS205 Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 2 8 5
17 AGDS206 Γραφικό Σχέδιο 3 8 0 + 5
18 AGDS213 Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 1 3 2
19 AGDS214 Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 2 3 2
20 AGDS216 Γραφικό Σχέδιο 4 8 5
21 AGDS301 Προηγμένη Τυπογραφία 7 3
22 AGDS302 Εταιρική Ταυτότητα 7 3
23 AGDS303 Σχεδιασμός για Παραγωγή 7 3
24 AGDS304 Προηγμένο Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 7 3
25 AGDS306 Σχεδιασμός Συσκευασίας 7 3
26 AGDS308 Ιστορία του Γραφικού Σχεδίου 1 7 3
27 AGDS309 Ιστορία του Γραφικού Σχεδίου 2 7 3
28 AGDS310 Σχέδιο για Εκδόσεις 7 3
29 AGDS311 Σχεδιασμός και Επικοινωνία 7 3
30 AGDS312 Σχέδιο Πληροφορίας 7 3
31 AGDS499 Πτυχιακή Εργασία 18 0

Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 27 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART201 Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας) 3 2
2 AART202 Ελεύθερο Σχέδιο 2 3 2
3 AART204 Τεχνικές Εικονογραφίας 1 3 3
4 AART205 Τεχνικές Εικονογραφίας 2 3 3
5 AART208 Φωτογραφικός σχεδιασμός 1 3 2
6 AART209 Φωτογραφικός σχεδιασμός 2 3 2
7 AART212 Σχεδιασμός σε υπολογιστή 1 5 2
8 AART213 Σχεδιασμός σε υπολογιστή 2 5 2
9 AART214 Σύγχρονη Τέχνη 4 3
10 AART233 Σχεδιασμός σε Υπολογιστή 4 3
11 AART301 Kινούμενο σχέδιο 4 3
12 AAVC101 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1 7 2 + 3
13 AAVC102 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2 6 3
14 AAVC104 Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1 6 0 + 3
15 AAVC130 Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων 4 3
16 AAVC201 Γραφικά Κίνησης 1 5 0 + 3
17 AAVC202 Γραφικά Κίνησης 2 5 0 + 3
18 AAVC330 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 5 0 + 3
19 AAVC340 Ψηφιακός Σχεδιασμός 1 5 0 + 3
20 AAVC341 Ψηφιακός Σχεδιασμός 2 6 0 + 3
21 AFDI103 Μόδα και Υλικά 1 6 0 + 5
22 AFDI104 Μόδα και Υλικά 2 6 0 + 5
23 AFDI301 Στυλιστική και Εικόνα 7 3
24 AFDI306 Φωτογραφία Μόδας 7 0 + 3
25 AGDS207 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 1 3 2
26 AGDS208 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 2 3 2
27 AGDS307 Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός 4 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος