Περιγραφή Προγράμματος


Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον (MES) στοχεύει στην κατάρτιση νέων αλλά και έμπειρων μηχανικών σε καίριους τομείς της ενέργειας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προσφέρει ειδικές και ολοκληρωμένες γνώσεις στα θέματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και σε θέματα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αντικείμενα σχετικά με σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τους ενεργειακούς ελέγχους και τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης και ειδικότερα αντικείμενα, όπως θέματα ενεργειακής οικονομίας και αγοράς ενέργειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης ενεργειακών εγκαταστάσεων, εργαλεία ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποτίμησης, θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και εξειδίκευση στη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας και σε θέματα διαχείρισης φυσικού αερίου.

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται δύο κατευθύνσεις τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να ακολουθήσει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Συγκεκριμένα, στηρίζονται οι κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  • Τεχνολογίες Ενέργειας
  • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα είναι διατμηματικό και στηρίζεται από τα Τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου. Εκτός από μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, στο πρόγραμμα διδάσκουν και επιφανείς Επισκέπτες Καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού με πολύχρονη πείρα σε θέματα ενέργειας, καθώς και τεχνοκράτες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα. Επιπλέον, τα μαθήματα υποστηρίζονται από σύγχρονα εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία και εργαστηριακό εξοπλισμό για την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων. Έτσι το πρόγραμμα καταφέρνει να παρέχει τον κατάλληλο συνδυασμό θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης, ώστε να εφοδιαστούν κατάλληλα οι απόφοιτοί του.

  • Νέους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ή άλλους επιστήμονες (π.χ. πολεοδόμους) με συναφή εκπαίδευση, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της Ενέργειας πριν μπουν στην αγορά εργασίας,
  • Επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα, που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που εμπίπτουν στο Πρόγραμμα, ή/και δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σε σχέση με την ενέργεια και το περιβάλλον,
  • Επαγγελματίες στους τομείς της παραγωγής ενέργειας, της κατασκευαστικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας υλικών.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου στα ενεργειακά συστήματα και το δομημένο περιβάλλον, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε διδακτικά αντικείμενα 90 διδακτικών μονάδων. Από αυτές τις διδακτικές μονάδες οι 32 αφορούν σε υποχρεωτικά μαθήματα και οι 28 σε μαθήματα επιλογής. Οι υπόλοιπες 30 μονάδες αφορούν στην έρευνα και την προετοιμασία της μεταπτυχιακής διατριβής. Τα μαθήματα διατριβής είναι διαφορετικά για τις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υπερασπιστούν την διατριβή τους προφορικα, σε τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του υποψηφίου και δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
62
28
ΣΥΝΟΛΟ 90

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MES501 Εισαγωγή στα Συστήματα Τεχνολογιών Ενέργειας 7 3
2 MES520 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
3 MES521 Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον 7 3
4 MES530 Ενεργειακός Σχεδιασμός και Έλεγχος Κτιρίων 7 3
5 MES577 1η Σειρά Σεμιναρίων για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 2 0
6 MES578 2η Σειρά Σεμιναρίων για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 2 0
7 MES579 Προετοιμασία Μεταπτυχιακής Διατριβής 7 3
8 MES580 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MES503 Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πολιτική 7 3
2 MES510 Ενεργειακή Οικονομία 7 3
3 MES511 Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος 7 3
4 MES531 Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης 7 3
5 MES533 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις: Νομοθεσία και Πρότυπα 7 3
6 MES551 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός και Ενεργειακή Απόδοση 7 3
7 MES552 Εργαλεία Εκτίμησης Ενεργειακής Απόδοσης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7 3
8 MES571 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και βιοκλιματικές στρατηγικές 7 3
9 MES572 Αειφόρος πολεοδομία και αστική ανάπτυξη 7 3
10 MES573 Περιβαλλοντικές και βιοκλιματικές στρατηγικές για τις ιστορικές κατασκευές 7 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος