Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το πρόγραμμα επιπέδου μάστερ στη Μηχανική Σχεδιασμού Κατασκευών και Συγκολλήσεων απευθύνεται σε πτυχιούχους μηχανικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες σε ανώτερο επίπεδο σε προηγμένες τεχνολογίες στους τομείς των κατασκευών και των συγκολλήσεων.

Οι σπουδαστές του προγράμματος θα εξειδικευτούν με την απόκτηση ενός ευρέος φάσματος γνώσεων στα επιστημονικά πεδία της Μηχανικής Σχεδίασης, των σύγχρονων συστημάτων CAD/CAM σε κατασκευές πολύπλοκης γεωμετρίας, στη μεταλλουργία και τη μελέτη των υλικών, αλλά και σε περιοχές των σύγχρονων μεθόδων συγκολλήσεων, όπως είναι η τεχνολογία των Laser, των αυτοματισμών και του ελέγχου της ποιότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σημερινές ανάγκες της βιομηχανίας στους τομείς των κατασκευών και των συγκολλήσεων. Θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τελευταίας γενιάς προγραμματιστικά εργαλεία, να χρησιμοποιούν σύγχρονο εξοπλισμό, να εφαρμόζουν νέες μεθόδους και να ελέγχουν και να αξιολογούν την ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του σχεδιασμού της κατασκευής και των συγκολλήσεων.

Φόρμα Ενδιαφέροντος