Περιγραφή Προγράμματος


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προκαλέσουν και παράλληλα να εξερευνήσουν τα συμβατικά όρια των διάφορων επιστημονικών κλάδων τέχνης και σχεδιασμού και να πειραματιστούν δημιουργικά. Οι διεπιστημονικές μέθοδοι έρευνας έχουν ως στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων σχεδιαστικών τεχνικών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τομέα του σχεδιασμού, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να ακολουθήσουν μία από τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προέρχονται από δύο μεγάλες σχολές/ρεύματα και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της σημερινής βιομηχανίας:

  1. Δημιουργική πρακτική για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό
  2. Δημιουργική πρακτική για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας

Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του χώρου και των εναλλακτικών του μορφών, την πρακτική επιμέλειας, το σχεδιασμό εκθέσεων, το αντικείμενο, την εγκατάσταση στο χώρο και την αισθητική της τέχνης. Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τα νέα μέσα επικοινωνίας, την κινούμενη εικόνα, τα κινούμενα σχέδια και το σχεδιασμό ιστοσελίδας, τις εναλλακτικές μεθόδους απεικόνισης και τη διαδραστικότητα.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται:

  • Να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν το διεπιστημονικό σχεδιασμό και να κατανοήσουν τις διεργασίες και τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή του.
  • Να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά θέματα σχεδιασμού και να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην αισθητική και πολιτιστική δραστηριότητα.
  • Να είναι ικανοί να συλλέγουν πληροφορίες για τοπικές και διεθνείς ευκαιρίες και να μπορούν να διοχετεύουν τις επαγγελματικές εμπειρίες τους σε μοναδικά και καινοτόμα έργα.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στον τομέα της εκπαίδευσης, στα πλαίσια του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρςυσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS . Στους φοιτητές απονέμεται το Μάστερ στις Εφαρμοσμένες Τέχνες με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Από αυτές τις 90 πιστωτικές μονάδες οι 39 μονάδες είναι από υποχρεωτικά μαθήματα, οι 21 μονάδες από μαθήματα επιλογής και 30 γιά τη διατριβή.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 69
Επιλεγόμενα Μαθήματα 21
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 69 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MID501 Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3
2 MID502 Προηγμένες Ερευνητικές Εφαρμογές 8 3
3 MID503 Σχεδιαστική Διοίκηση 5 3
4 MID504 Σχεδιαστικές Πρακτικές 8 0 + 5
5 MID505 Οπτικές και Θεωρητικές Σπουδές 5 0 + 3
6 MID506 Σχεδιαστικές Σπουδές 8 5
7 MMM517 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 21 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MID507 Επιχειρηματικότητα στο Σχεδιασμό 4 3
2 MID508 Εικόνα και Παρουσίαση 7 0 + 4
3 MID509 Προηγμένη Οπτική Εποικοινωνία 6 0 + 3
4 MID510 Διαδικτυακή Ψηφιακή Επικοινωνία 5 0 + 3
5 MID511 Νέα Μέσα 6 0 + 3
6 MID512 Φόρμα και Έννοια 7 0 + 4
7 MID513 Σχεδιαστικές Εφαρμογές 6 0 + 3
8 MID514 Χώρος και Εκθεσιακή Πρακτική 7 0 + 4
9 MID515 Πειραματικοί Χώροι 7 0 + 4
10 MID516 Νέα Υλικά 5 0 + 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία