Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους. Με τη συμπλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές θα αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ικανότητες για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων σε επιχειρηματικούς οργανισμούς και βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Εργαστήρια
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Αυτά τα εργαστήρια, με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου, στατιστικών, εκπαιδευτικών και λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης.

Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

  • Να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και να ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους.
  • Να παράσχει στους σπουδαστές τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών.
  • Να δώσει στους φοιτητές τη βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων.
  • Να εισαγάγει τους σπουδαστές στις παγκόσμιες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Να εξοικειώσει τους φοιτητές με το επιχειρηματικό περιβάλλον και να τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν:

  • στο Δημόσιο, (ως λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία, όπως Οικονομικών, Εμπορίου), και
  • στον Ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη επιχειρήσεων, σε λογιστικά τμήματα, ή τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, τμήματα οικονομικών και σε τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς),
  • να αυτοεργοδοτηθούν δημιουργώντας δική τους επιχείρηση, και
  • μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε σε άλλους συναφείς τομείς
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 170
Επιλεγόμενα 70
TOTAL 240

 

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 170 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 ABCO101 BUSINESS COMMUNICATION I 5 3
2 ABCO102 BUSINESS COMMUNICATION II 5 3
3 ABSA101 INTRODUCTORY ACCOUNTING I 5 3
4 ABSA102 INTRODUCTORY ACCOUNTING II 5 3
5 ABSE101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 5 3
6 ABSE102 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS 5 3
7 ABSE203 MICROECONOMIC ANALYSIS 5 3
8 ABSE204 MACROECONOMIC ANALYSIS 5 3
9 ABSE403 ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION 5 3
10 ABSL210 BUSINESS LAW I 5 3
11 ABSL310 BUSINESS LAW II 5 3
12 ABSM101 MARKETING PRINCIPLES I 5 3
13 ABSM112 MARKETING PRINCIPLES II 5 3
14 ABSM203 MARKETING RESEARCH & INFORM. SYSTEMS 5 3
15 ABSM307 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 5 3
16 ABSM405 MARKETING SERVICES 5 3
17 ABSM408 STRATEGIC MARKETING 5 3
18 ABSO103 INTRODUCTION TO BUSINESS ORGANISATION I 5 3
19 ABSO104 INTRODUCTION TO BUSINESS ORGANISATION II 5 3
20 ABSO204 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 5 3
21 ABSO307 BUSINESS POLICY AND STRATEGIC MANAGEMENT 5 3
22 ABSO423 INTERNATIONAL BUSINESS 5 3
23 ABSP449 SENIOR PROJECT I 5 0
24 ABSP450 SENIOR PROJECT II 5 0
25 ACSC103 COMPUTER APPLICATION PACKAGES 5 2+1
26 ACSC105 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 5 3
27 AFIN101 BUSINESS FINANCE I 5 3
28 AFIN102 BUSINESS FINANCE II 5 3
29 AMAT106 CALCULUS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 5 3
30 AMAT110 BUSINESS MATHEMATICS 5 3
31 AMAT112 STATISTICS I 5 3
32 AMAT210 STATISTICS II 5 3
33 ARRW101 BUSINESS RESEARCH AND REPORT WRITING I 5 3
34 ARRW102 BUSINESS RESEARCH AND REPORT WRITING II 5 3

 

Επιλεγόμενα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 ABSA203 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING I 5 3
2 ABSA204 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING II 5 3
3 ABSA205 COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING I 5 3
4 ABSA206 COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING II 5 3
5 ABSA307 ADVANCED ACCOUNTING PRACTICE 5 3
6 ABSA308 ADVANCED ACCOUNTING THEORY 5 3
7 ABSA310 INTERNATIONAL ACCOUNTING 5 3
8 ABSA405 ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING I 5 3
9 ABSA406 ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING II 5 3
10 ABSA408 AUDITING THEORY & PRACTICE I 5 3
11 ABSA411 AUDITING THEORY & PRACTICE II 5 3
12 ABSA413 TAXATION I 5 3
13 ABSA414 TAXATION II 5 3
14 ABSE280 INTERNATIONAL ECONOMICS 5 3
15 ABSE302 MONEY AND BANKING 5 3
16 ABSE304 DEVELOPMENT ECONOMICS 5 3
17 ABSE305 ENVIRONMENTAL ECONOMICS 5 3
18 ABSE402 CONTEMPORARY ECONOMIC ISSUES 5 3
19 ABSM202 CONSUMER BEHAVIOUR 5 3
20 ABSM204 SALES MANAGEMENT 5 3
21 ABSM306 INTERNATIONAL MARKETING 5 3
22 ABSM308 MARKETING PLANNING & PRODUCT STRATEGIES 5 3
23 ABSM410 ADVANCED MARKETING MANAGEMENT 5 3
24 ABSO105 BUSINESS ORGANIZATION I 5 3
25 ABSO106 BUSINESS ORGANIZATION II 5 3
26 ABSO111 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR 5 3
27 ABSO304 MANAGEMENT SCIENCE I 5 3
28 ABSO305 MANAGEMENT SCIENCE II 5 3
29 ABSO308 INNOVATION STUDIES 5 3
30 ABSO309 ENTREPRENEURSHIP AND EFFECTIVE BUSINESS PLAN WRITING 5 3
31 ABSO418 PRINCIPLES & METHODS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 5 3
32 ABSO450 BUSINESS ETHICS 5 3
33 AFIN203 CORPORATE FINANCE I 5 3
34 AFIN204 CORPORATE FINANCE II 5 3
35 AFIN305 FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS 5 3
36 AFIN306 INVESTMENT ANALYSIS, PORTFOLIO THEORY & MANAGEMENT 5 3
37 AFIN411 INTERNATIONAL FINANCE 5 3

 

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 16 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος