Περιγραφή Προγράμματος


Για αιώνες, η εμπορική ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν διαχρονικά χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεξάρτηση, παράλληλα με την αδιάκοπη εξέλιξη των δικτύων μεταφοράς. Παράγοντες όπως η διεθνής ναυτιλία, το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς εμπορικές πρακτικές, αποτελούν τη βάση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ενώ η νομική, οικονομική και διοικητική διάσταση του εμπορίου και των μεταφορών αποτελούν τις κύριες εξειδικεύσεις του.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση όλων των βασικών θεμάτων, που θεωρούνται απαραίτητες για τη σε βάθος κατανόηση του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, απαραίτητων σε Διευθυντικά στελέχη εταιρειών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής ανάλυσης και της εφαρμογής τους στις συνεχείς προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών.

Η απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτεί την επιτυχή εκπόνηση και υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διατριβής έκτασης 12,000-15,000 λέξεων. Η διατριβή αυτή αποτελεί ουσιαστική εξατομικευμένη μελέτη εμβάθυνσης σε εξειδικευμένο αντικείμενο επιλογής κάθε φοιτητή, (κατόπιν έγκρισης), την οποία θα εκπονήσει κάτω από την επίβλεψη ενός εκ των Καθηγητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η διατριβή μπορεί να αποτελεί τμήμα πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, ή αναλυτική σύνθεση και κριτική ήδη δημοσιευμένου επιστημονικού έργου.

Το Πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα της απόκτησης εξειδίκευσης σε ένα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία: Διεθνές Εμπόριο & Logistics, Πλοιοδιαχείριση, Χρηματοοικονομικά και Διεθνείς Μεταφορές.

Ο φοιτητής αξιολογείται μέσω συνδυασμού διάφορων μεθόδων αξιολόγησης, όπως: γραπτές εξετάσεις, εργασίες, σεμινάρια και παρουσίαση μελετών, καθώς και μέσω της υποβολής της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να προσφέρει στους φοιτητές περιεκτική γνώση και σε βάθος κατανόηση των δομών, μεθόδων και θεσμικών πρακτικών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλίας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που δρουν.
  • Να αναπτύξει μια ιδιαίτερα επίλεκτη ομάδα διοικητικών στελεχών, ικανών στο να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να προωθήσουν πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα, στο διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διεθνούς εμπορίου και της διοίκησης και διαχείρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
  • Να προσφέρει την απαιτούμενη γνώση και κριτική ικανότητα σε φοιτητές που επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών σε πτυχία ερευνητικού επιπέδου (απόκτηση MPhil, Διδακτορικά Διπλώματα PhD, κλπ).

Απαιτήσεις Προγράμματος

To successfully complete the program the student must complete a total of 90 ECTS. The required courses amount to 48 ECTS, 12 ECTS are allocated to elective courses, and the remaining 30 ECTS are allocated to the Master thesis.

Following the structure of programs offered in such prestigious institutions as the London School of Economics and Birkbeck College, London University, the program will be operating in the evenings in order to accommodate working students. Each course will be block delivered within a two week period providing a total of 36 contact hours over twelve days plus a mid term and final examination. Three required courses and one elective will be offered during the first and second semesters. The third semester will be taken up with work for the Dissertation.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
48
12
30
ΣΥΝΟΛΟ 90

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ITSM501 Διεθνές Εμπόριο και Μεταφορές 8 3
2 ITSM502 Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο και Μεταφορά Αγαθών 8 3
3 ITSM503 Οργάνωση της Διακίνησης και Διανομής (Logistics) και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8 3
4 ITSM505 Πλοιοδιαχείριση (Ship Management) 8 3
5 ITSM506 Μεθοδολογία Έρευνας 8 3
6 ITSM507 Διεθνής Διακίνηση Εμπορευμάτων 8 3

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ITSM512 Εμπορική Πλοιοδιαχείριση 6 3
2 ITSM513 Τραπεζική και Χρηματοδότηση 6 3
3 ITSM514 Οικονομικά Διεθνούς Εμπορίου 6 3
4 ITSM515 Κανονισμοί και Πρακτικές Διεθνούς Εμπορίου 6 3
5 ITSM516 Συστήματα και Πολιτική Διεθνών Μεταφορών 6 3

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ITSM520 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία